05 Bước đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu đơn giản nhất

Quy trình đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu tại Cục sở hữu trí tuệ được thực hiện như thế nào? Nếu bạn còn chưa nắm rõ quy trình này hãy tham khảo bài viết dưới đây của chúng tôi để có câu trả lời nhé.

Cơ sở pháp lý:

Việc đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu được thực hiện theo quy trình như sau:

Contents

Bước 1: Tiếp nhận đơn đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu:

Người đăng ký nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới trụ sở Cục Sở hữu trí tuệ hoặc văn phòng đại diện của Cục Sở hữu trí tuệ. Cục Sở hữu trí tuệ kiểm tra tài liệu đơn và đối chiếu với danh mục tài liệu ghi trong tờ khai để kết luận có tiếp nhận đơn hay không.

Bước 2: Thẩm định về hình thức đơn đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu

Cục sở hữu trí tuệ tiếp nhận đơn, xem xét về hình thức đơn, kiểm tra việc tuân thủ các quy định về hình thức đối với đơn, từ đó đưa ra kết luận đơn hợp lệ hay không hợp lệ.

  • Trường hợp đơn không hợp lệ về mặt hình thức( đơn thiếu sót/ chưa nộp đủ lệ phí nộp đơn và lệ phí công bố đơn/ không có giấy uỷ quyền hoặc giấy uỷ quyền không hợp lệ khi đơn nộp thông qua đại diện): Cục Sở hữu trí tuệ thông báo dự định từ chối chấp nhận đơn cho người nộp đơn (nêu rõ lý do, thiếu sót) và trong thời hạn 01 tháng kể từ ngày ra thông báo, người nộp đơn phải sửa chữa thiếu sót đó. Nếu không sửa chữa, phản đối/phản đối không xác đáng, Cục ra thông báo từ chối chấp nhận đơn
  • Trường hợp đơn hợp lệ về mặt hình thức: Thông báo chấp nhận đơn và thông báo về thời gian đăng công bố đơn.

Bước 3: Công bố đơn đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu

Đơn hợp lệ được công bố trên Công báo sở hữu công nghiệp trong thời hạn 2 tháng kể từ ngày chấp nhận đơn hợp lệ

Bước 4: Thẩm định về nội dung đơn đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu

  • Cục Sở hữu trí tuệ thẩm định nội dung đơn đăng ký bảo hộ logo, nhãn hiệu hợp lệ, tra cứu, yêu cầu sửa chữa sai sót,cung cấp thêm tài liệu, giải thích nội dung đơn thuộc phạm vi bản chất của đối tượng trong đơn.
  • Sau đó, Cục tiến hành đánh giá sự phù hợp của đối tượng nêu trong đơn với loại văn bằng bảo hộ yêu cầu được cấp, đánh giá khả năng được bảo hộ của đối tượng theo điều kiện bảo hộ, xác định phạm vi bảo hộ tương ứng và kiểm tra nguyên tắc nộp đơn đầu tiên
  • Trong thời hạn thẩm định nội dung đơn, sau khi đã tiến hành thẩm định, Cục Sở hữu trí tuệ ra thông báo kết quả thẩm định nội dung đơn.

Bước 5: Ra quyết định cấp/từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

* Cục Sở hữu trí tuệ ra Quyết định từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong các trường hợp sau:

– Trường hợp đối tượng không đáp ứng yêu cầu về bảo hộ; không được sự thống nhất của tất cả những người nộp đơn trong trường hợp nhiều người nộp đơn đăng ký nhãn hiệu trùng/tương tự nhau cho các hàng hóa, dịch vụ trùng/ tương tự nhau hoặc hồ sơ thiếu sót, Cục sở hữu trí tuệ ra thông báo dự định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (nêu rõ lý do và ấn định thời hạn 02 tháng để người nộp đơn có ý kiến phản đối/sửa chữa thiếu sót trong đơn);

  • Hết thời hạn mà người nộp đơn không phản hồi/phản hồi không xác đáng,, không sửa chữa thiết sót/ sửa chữa không đạt yêu cầu, Cục sở hữu trí tuệ ra Thông báo từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn 02 tháng nêu trên;
  • Trong thời hạn, người nộp đơn có ý kiến phản đối xác đáng về dự định từ chối cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu/ đã sửa chữa thiết sót đạt yêu cầu, Cục tiến hành ra Thông báo dự định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu và ấn định thời hạn 01 tháng để người nộp đơn hoàn thành nghĩa vụ nộp lệ phí theo quy định. Hết thời hạn nộp lệ phí mà người nộp đơn không nộp lệ phí thì trog thời hạn 15 ngày kể từ ngày hết thời hạn nộp lệ phí, Cục ra Thông báo từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu.

* Cục sở hữu trí tuệ ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu khi:

–  Đối tượng đáp ứng được các yêu cầu về bảo hộ, người nộp đơn nộp lệ phí đầy đủ;

– Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày người nộp đơn nộp đầy đủ và đúng hạn các khoản phí và lệ phí, Cục Sở hữu trí tuệ tiến hành thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu

–  Cục Sổ hữu trí tuệ ghi nhận vào Sổ đăng ký quốc gia về sở hữu công nghiệp, công bố trên Công báo Sở hữu trí tuệ trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra quyết định.

Khi cần thực hiện dịch vụ, Quý Khách hàng có thể liên lạc với ILBS qua những phương thức tư vấn sau:

– Tư vấn qua điện thoại: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 0935.998.552 để được Luật sư tư vấn qua điện thoại.

– Tư vấn qua hòm thư điện tử (email): Quý Khách hàng có thể gửi email cùng các hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu có) đến địa chỉ thư điện tử ilbs.lawyer@gmail.com để được tư vấn, phản hồi qua thư điện tử.

– Tư vấn trực tiếp: Quý Khách hàng vui lòng gọi điện thoại đến số hotline: 0935.998.552 đặt lịch hẹn gặp Luật sư tại văn phòng để được tư vấn trực tiếp.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận