05/11/2022 In Kiến thức

Chia tài sản là quyền sử dụng đất khi ly hôn

Pháp luật hiện hành quy định như thế nào về việc chia tài sản là quyền sử dụng đất của vợ, chồng khi ly hôn? Bài viết dưới đây ILBS sẽ làm rõ vấn đề này.

Contents

1. Chia quyền sử dụng đất là tài sản riêng khi ly hôn

Căn cứ theo khoản 1 Điều 62 Luật hôn nhân và gia đình 2014, quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.

Như vậy, nếu khi vợ, chồng ly hôn với nhau mà một trong hai bên chứng minh được quyền sử dụng đất là tài sản riêng của người đó thì người còn lại không có quyền được yêu cầu vụ việc này.

2. Chia quyền sử dụng đất là tài sản chung khi ly hôn

Căn cứ theo khoản 2 Điều 62 Luật hôn nhân và gia đình 2014, việc chia tài sản là quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ, chồng thì khi các bên ly hôn được thực hiện như sau:

– Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

– Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền được tách ra và chia theo quy định như trên;

– Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này;

– Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

3. Chia tài sản trong trường hợp vợ, chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình

Theo khoản 3 Điều 62 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định: “Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà không có quyền sử dụng đất chung với hộ gia đình thì khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết theo quy định tại Điều 61 của Luật này.”

Như vậy, căn cứ theo ĐIều 61 Luật hôn nhân và gia đình, khi ly hôn quyền lợi của bên không có quyền sử dụng đất và không tiếp tục sống chung với gia đình được giải quyết như sau:

– Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

– Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật hôn nhân và gia đình 2014.

Trên đây là nội dung về chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn. Nếu bạn có thắc mắc liên hệ chúng tôi để được giải đáp.

Quý bạn có thể tham khảo thêm:

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận