Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

Tuỳ thuộc vào dự án đầu tư ra nước ngoài mà nhà đầu tư phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc Hội. Dưới đây là bài viết về trình tự, thủ tục của quy trình này. Mời quý bạn đọc cùng theo dõi nội dung để biết thêm chi tiết.

Cơ sở pháp lý:

Contents

1. Các dự án đầu tư phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

Theo khoản 1 Điều 56 Luật Đầu tư 2020, Quốc hội chấp thuận đề nghị trên đối với các dự án đầu tư sau đây:

– Dự án đầu tư có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 20.000 tỷ đồng trở lên;

– Dự án đầu tư có yêu cầu áp dụng cơ chế, chính sách đặc biệt cần được Quốc hội quyết định.

2. Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

Nhà đầu tư nộp hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;

– Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài và báo cáo thẩm định nội bộ về đề xuất đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài do nhà đầu tư quyết định;

– Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề Ngân hàng; Bảo hiểm; Chứng khoán; Báo chí, phát thanh, truyền hình; Kinh doanh bất động sản nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

3. Trình tự thực hiện hồ sơ xin chấp thuận đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

Bước 1: Thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập, Hội đồng thẩm định nhà nước tổ chức thẩm định và lập báo cáo thẩm định trình Chính phủ.

Bước 2: Gửi hồ sơ đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội

Chậm nhất là 60 ngày trước ngày khai mạc kỳ họp Quốc hội, Chính phủ gửi hồ sơ đề nghị đến cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội.

Bước 3: Thẩm tra hồ sơ xin chấp thuận đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội

Chính phủ và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu phục vụ cho việc thẩm tra; giải trình về những vấn đề thuộc nội dung dự án đầu tư khi cơ quan chủ trì thẩm tra của Quốc hội yêu cầu.

Bước 4: Quốc hội chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài bao gồm các nội dung:

–  Nhà đầu tư thực hiện dự án;

–  Mục tiêu, địa điểm đầu tư;

– Vốn đầu tư ra nước ngoài, nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài;

– Cơ chế, chính sách đặc biệt, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có).

Trên đây là nội dung trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Quốc hội theo Luật đầu tư năm 2020. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài liên hệ 0935.998.552 để chúng tôi tư vấn và thực hiện thủ tục.

Qúy bạn đọc có thể tham khảo thêm bài viết: Thủ tục cấp giấy chứng nhận đầu tư ra nước ngoài mới nhất

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comment (1)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mới nhất hiện nay Luật ILBS Law & Partners

Th3 3, 2023, 4:31 chiều

[…] – Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương ĐTRNN của Quốc hội. […]

Trả lời

Bình luận