02/11/2022 In Kiến thức

Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của thủ tướng Chính phủ

Bài viết dưới đây sẽ cung cấp cho bạn đọc những nội dung cần biết về thẩm quyền, trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ. Mời bạn đọc cùng theo dõi để có cho mình những thông tin bổ ích.

Cơ sở pháp lý:

Contents

1. Những dự án đầu phải xin chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ

Theo khoản 2 Điều 56 Luật Đầu tư 2020, trừ các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài đối với các dự án đầu tư sau đây:

a) Dự án đầu tư thuộc lĩnh vực ngân hàng, bảo hiểm, chứng khoán, báo chí, phát thanh, truyền hình, viễn thông có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 400 tỷ đồng trở lên;

b) Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định tại điểm a khoản này có vốn đầu tư ra nước ngoài từ 800 tỷ đồng trở lên.

2. Hồ sơ xin chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ

Nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ dự án đầu tư ra nước ngoài cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư;

– Đề xuất dự án đầu tư gồm các nội dung chủ yếu sau: hình thức, mục tiêu, quy mô, địa điểm đầu tư; xác định sơ bộ vốn đầu tư, phương án huy động vốn, cơ cấu nguồn vốn; tiến độ thực hiện dự án, các giai đoạn đầu tư (nếu có); phân tích sơ bộ hiệu quả đầu tư của dự án;

– Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư gồm ít nhất một trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu khác chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tư;

– Cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho nhà đầu tư của tổ chức tín dụng được phép;

– Văn bản của cơ quan đại diện chủ sở hữu chấp thuận nhà đầu tư thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài và báo cáo thẩm định nội bộ về đề xuất đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp nhà nước hoặc quyết định đầu tư ra nước ngoài do nhà đầu tư quyết định;

– Đối với dự án đầu tư ra nước ngoài trong các ngành, nghề Ngân hàng; Bảo hiểm; Chứng khoán; Báo chí, phát thanh, truyền hình; Kinh doanh bất động sản nhà đầu tư nộp văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện đầu tư ra nước ngoài theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

3. Trình tự thực hiện

Về trình tự thực hiện được tiến hành như sau:

– Nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ nêu trên cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ dự án, Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước.

– Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày thành lập. Trường hợp thuê tư vấn thẩm tra thì thời gian thẩm định của Hội đồng thẩm định nhà nước tính từ ngày ký hợp đồng tư vấn thẩm tra.

– Thủ tướng Chính phủ xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài bao gồm các nội dung:

+  Nhà đầu tư thực hiện dự án;

+ Mục tiêu, địa điểm đầu tư;

+ Vốn đầu tư ra nước ngoài, nguồn vốn đầu tư ra nước ngoài;

+ Cơ chế, chính sách đặc biệt, ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và điều kiện áp dụng (nếu có).

Trên đây là nội dung trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu đầu tư ra nước ngoài hãy liên hệ 0935.998.552 để chúng tôi tư vấn và thực hiện giúp quý khách.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comment (1)

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mới nhất hiện nay Luật ILBS Law & Partners

Th3 3, 2023, 4:33 chiều

[…] – Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương ĐTRNN của Thủ tướng Chính phủ. […]

Trả lời

Bình luận