11/01/2023 In Kiến thức

Công việc kế toán của doanh nghiệp cần hoàn thành trước 31/01

Năm tài chính 2022 đã kết thúc, một năm mới 2023 lại bắt đầu. Doanh nghiệp có rất nhiều công việc cần phải làm, đặc biệt là các công việc liên quan đến thuế, nhân sự. Trong bài viết này, ILBS sẽ điểm một số công việc mà kế toán viên của doanh nghiệp cần hoàn thành trước ngày 31/01/2023.

Contents

Thứ nhất, tiến hành công việc tạm nộp thuế Thu nhập Doanh Nghiệp (TNDN) quý IV năm 2022

– Doanh nghiệp phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý (bao gồm cả tạm phân bổ số thuế TNDN cho địa bàn cấp tỉnh nơi có đơn vị phụ thuộc, địa điểm kinh doanh, nơi có bất động sản chuyển nhượng khác với nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính) và được trừ số thuế đã tạm nộp với số phải nộp theo quyết toán thuế năm.

– Số tiền thuế tạm nộp quý IV: Doanh nghiệp cần đảm bảo tổng số thuế thu nhập doanh nghiệp đã tạm nộp của 04 quý không được thấp hơn 80% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp theo quyết toán năm.

– Thời hạn tạm nộp thuế TNDN quý IV: chậm nhất là ngày 30/01/2023

Thứ hai, tiến hành kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN)

– Đối với trường hợp kê khai thuế TNCN theo tháng, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế tháng 12/2022 là ngày 20/01/2023.

– Đối với trường hợp kê khai thuế TNCN theo Qúy, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế quý IV năm 2022 là ngày 31/01/2023.

Thứ ba, Kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT)

– Đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo tháng, thời hạn kê khai và nộp thuế GTGT tháng 12/2022 là ngày 20/01/2023.

– Đối với trường hợp kê khai thuế GTGT theo Qúy, thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và tiền thuế GTGT quý IV năm 2022 là ngày 31/01/2023.

Thứ tư, Nộp tờ khai và tiền lệ phí môn bài năm 2023

– Đối với các doanh nghiệp thành lập, doanh nghiệp có thay đổi về vốn điều lệ trong năm 2022, thời hạn nộp tờ khai thuế môn bài là ngày 30/01/2023.

– Thời hạn nộp tiền lệ phí môn bài đối với các doanh nghiệp theo quy định là ngày 30/01/2023.

Cụ thể:

+ Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ dưới 10 tỷ đồng, lệ phí môn bài cần đóng là 2.000.000 VNĐ

+ Đối với doanh nghiệp có vốn điều lệ trên 10 tỷ đồng, lệ phí môn bài đóng ở mức 3.000.000 VNĐ

+ Đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, lệ phí môn bài đóng ở mức 1.000.000 VNĐ

Thứ năm, Trích nộp tiền BHXH, BHYT, BHTN bắt buộc

– Doanh nghiệp trích từ tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc của từng người lao động theo mức quy định.

– Phương thức đóng: Chuyển tiền trích đóng BHXH, BHYT, BHTN của tất cả người lao động vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH mở tại ngân hàng hoặc Kho bạc Nhà nước.

– Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 31/01/2023 (trừ doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp).

Thứ sáu, Trích nộp kinh phí Công đoàn

Doanh nghiệp đóng kinh phí Công đoàn mỗi tháng một lần cùng thời điểm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho người lao động.

Mức trích đóng: 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc cho người lao động.

Thời hạn đóng: chậm nhất là ngày 31/01/2023.

Trên đây là 6 công việc kế toán cần thực hiện trước ngày 31/01/2023 mà chúng tôi lưu ý. Tết Nguyên đán năm nay tới vào cuối tháng 01/2023, do đó kế toán viên của doanh nghiệp cần lưu ý nắm được những cột mốc trên để sắp xếp và lên kế hoạch thực hiện đúng thời hạn theo quy định.

Trân trọng!

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận