Đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế – năm 2023

Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế là một trong những hình thức đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư 2020. Vậy hình thức đầu tư này được quy định như thế nào? Mời Qúy khách hàng cùng Luật ILBS Law tìm hiểu qua bài viết dưới đây nhé!

Cơ sở pháp lý:

Contents

1. Tổ chức kinh tế là gì?

Tổ chức kinh tế là tổ chức được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã và tổ chức khác thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh.

(Khoản 21 Điều 3 Luật Đầu tư 2020)

Như vậy, theo quy định trên tổ chức kinh tế (TCKT) phải được thành lập theo quy định của pháp luật; thực hiện các hoạt động sản xuất kinh doanh; có tên riêng, có tài sản riêng, có trụ sở giao dịch; có điều lệ tổ chức và hoạt động.

2. Quy định về Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế

Điều 22 Luật Đầu tư quy định về Đầu tư thành lập tổ chức kinh tế như sau:

–  Nhà đầu tư thành lập TCKT theo quy định sau đây:

+  Nhà đầu tư trong nước thành lập TCKT theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và pháp luật tương ứng với từng loại hình TCKT;

+  Nhà đầu tư nước ngoài thành lập TCKT phải đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật Đầu tư 2020;

–  Trước khi thành lập TCKT, nhà đầu tư nước ngoài phải có dự án đầu tư, thực hiện thủ tục cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, trừ trường hợp thành lập doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.

–  Kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương, TCKT do nhà đầu tư nước ngoài thành lập là nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư theo quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

3. Thành lập tổ chức kinh tế của Nhà đầu tư nước ngoài được thực hiện như thế nào?

Theo Điều 63 Nghị định 31/2021/NĐ-CP, thành lập tổ chức kinh tế của nhà đầu tư nước ngoài được quy định như sau:

“1. Trừ trường hợp quy định tại Điều 67 Nghị định này, nhà đầu tư nước ngoài thành lập TCKT và thực hiện dự án đầu tư theo thủ tục sau:

– Trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư mới và thực hiện thủ tục thành lập TCKT theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế;

– Trường hợp nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế, nhà đầu tư nước ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp dự án đó không được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (trong trường hợp dự án đó đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) và thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

2. Hồ sơ, trình tự, thủ tục thành lập tổ chức kinh tế thực hiện theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp hoặc pháp luật khác tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

3. Vốn điều lệ của tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập để thực hiện dự án đầu tư không nhất thiết phải bằng vốn đầu tư của dự án đầu tư. Tổ chức kinh tế do nhà đầu tư nước ngoài thành lập thực hiện góp vốn và huy động các nguồn vốn khác để thực hiện dự án đầu tư theo tiến độ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.”

Cần lưu ý rằng: Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thì nhà đầu tư nước ngoài cần tiến hành thành lập doanh nghiệp dựa trên Giấy chứng nhận đầu tư đã được cấp theo Luật Doanh nghiệp 2020 giống như các nhà đầu tư tại Việt Nam.

4. Thành lập tổ chức kinh tế của Nhà đầu tư trong nước được thực hiện như thế nào?

Việc thành lập tổ chức kinh tế của Nhà đầu tư trong nước được thực hiện theo Quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Theo đó, nhà đầu tư trong nước cần tiến hành theo các bước như: lựa chọn hình thức tổ chức kinh tế (loại hình doanh nghiệp); lưu ý các điều kiện thành lập doanh nghiệp; soạn thảo, nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; các thủ tục cần thực hiện sau thành lập doanh nghiệp.

Qúy khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết: Hướng dẫn thủ tục thành lập Công ty cổ phần mới nhất.

Trên đây là những thông tin về đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế. Nếu còn vướng mắc hay muốn tư vấn thành lập tổ chức kinh tế, Qúy khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0935.998.552 hoặc Email: ilbs.lawyer@gmail.com đê được hỗ trợ tốt nhất.

Tham khảo thêm bài viết: Đầu tư theo Hình thức Hợp đồng BCC.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận