Dịch vụ Luật Sở hữu trí tuệ

Icon 2 tại trang chủ Luật ILBS Law

Tư vấn Hợp đồng Li - xăng và Chuyển giao công nghệ

Icon 4 tại trang chủ Luật ILBS Law

Đăng ký bản quyền phần mềm

Icon 6 tại trang chủ Luật ILBS Law

Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Icon 3 tại trang chủ Luật ILBS Law

Đại diện thực thi Quyền Sở hữu trí tuệ đã được bảo hộ

Icon dịch vụ 02 Luật ILBS Law

Tra cứu nhãn hiệu/thương hiệu/logo