Dịch vụ Thay đổi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp nhanh chóng nhất

Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Contents

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP đăng ký doanh nghiệp.

1. Hồ sơ thay đổi người đại diện theo pháp luật

a) Làm hồ sơ thông báo theo mẫu;

b) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân của người đại diện theo pháp luật mới;

c) Tuỳ thuộc vào từng loại hình doanh nghiệp còn phải kèm thêm các tài liệu sau:

+ Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thay đổi;

+ Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên;

+ Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật trong trường hợp việc thay đổi người đại diện làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trường hợp việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty.

Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật
Thông báo thay đổi người đại diện theo pháp luật

 

2. Nơi nộp hồ sơ

Công ty nộp bộ hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.

3. Thời hạn giải quyết hồ sơ

Theo quy định Luật doanh nghiệp 2020, thời hạn để cơ quan đăng ký doanh nghiệp xử lý hồ sơ là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được  đầy đủ hồ sơ hợp lệ.

4. Dịch vụ thay đổi người đại diện theo pháp luật tại ILBS

Bước 1: Tiếp nhận, tư vấn và chuẩn bị hồ sơ thay đổi đăng ký kinh doanh

Trên cơ sở các thông tin và mong muốn Quý khách hàng cung cấp, Công ty ILBS tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến nội dung thay đổi người đại diện theo pháp luật và tiến hành soạn thảo hồ sơ. Khách hàng cần phối hợp, cung cấp các giấy tờ cần thiết để chúng tôi thực hiện dịch vụ.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ

Sau khi chuẩn bị đầy đủ hồ sơ tại bước 1, Công ty ILBS tiến hành nộp hồ sơ theo pháp luật qua cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Bước 3: Hoàn thiện, chuyển kết quả cho khách hàng

Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, chúng tôi sẽ chuyển các kết quả dịch vụ cho khách hàng. Đồng thời tư vấn những thủ tục và những lưu ý liên quan để hỗ trợ khách hàng tốt nhất.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Xem thêm: Thủ tục thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên Đơn giản nhất

Mọi thông tin liên quan đến thủ tục, Quý khách vui lòng liên hệ ILBS để được tư vấn chi tiết và cung cấp dịch vụ trọn gói.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận