Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo năm 2023

Việt Nam hiện đang là một quốc gia có thế mạnh về xuất khẩu gạo trên thế giới. Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào cũng đáp ứng được điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo. Bài viết sau đây của ILBS sẽ làm rõ vấn đề này cho bạn.

Cơ sở pháp lý:

Contents

1. Khái quát về kinh doanh xuất khẩu gạo

Xuất khẩu gạo là ngành nghề kinh doanh có điều kiện và phải xin giấy phép đủ điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo theo quy định. Nghị định 107/2018/NĐ-CP về kinh doanh xuất khẩu gạo được ban hành để tháo gỡ những vướng mắc cho doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực xuất khẩu gạo.

Các nội dung được quy định trong Nghị định này đã cụ thể hóa được những vấn đề liên quan đến xuất khẩu gạo của doanh nghiệp. Từ đó, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực này sẽ cảm thấy yên tâm để thực hiện hoạt động xuất khẩu gạo ra thị trường quốc tế đem lại vị thế cường quốc xuất khẩu gạo lớn cho Việt Nam.

II. Điều kiện kinh doanh xuất khẩu gạo hiện nay

Theo Điều 4 Nghị định 107/2018/NĐ-CP quy định như sau:

– Thương nhân được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật được kinh doanh xuất khẩu gạo khi đáp ứng các điều kiện sau:

+ Có ít nhất 01 kho chuyên dùng để chứa thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho     chứa thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật;

+ Có ít nhất 01 cơ sở xay, xát hoặc cơ sở chế biến thóc, gạo phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kho chứa và cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo do cơ quan có thẩm quyền ban hành theo quy định của Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật.

– Kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo để đáp ứng điều kiện kinh doanh quy định tại khoản 1 Điều này có thể thuộc sở hữu của thương nhân hoặc do thương nhân thuê của tổ chức, cá nhân khác, có hợp đồng thuê bằng văn bản theo quy định của pháp luật với thời hạn thuê tối thiểu 05 năm.

– Thương nhân có Giấy chứng nhận không được cho thuê, cho thuê lại kho chứa, cơ sở xay, xát, chế biến thóc, gạo đã được kê khai để chứng minh việc đáp ứng điều kiện kinh doanh trong đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận của mình để thương nhân khác sử dụng vào mục đích xin cấp Giấy chứng nhận.

– Thương nhân chỉ xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng không cần đáp ứng các điều kiện kinh doanh quy định tại điểm a, điểm b khoản 1, khoản 2 Điều này, được xuất khẩu các loại gạo này không cần có Giấy chứng nhận, không phải thực hiện dự trữ lưu thông quy định tại Điều 12 và có trách nhiệm báo cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 24 Nghị định.

– Khi thực hiện thủ tục hải quan xuất khẩu, thương nhân xuất khẩu gạo hữu cơ, gạo đồ, gạo tăng cường vi chất dinh dưỡng không có Giấy chứng nhận chỉ cần xuất trình cho cơ quan Hải quan bản chính hoặc bản sao có chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền văn bản xác nhận, chứng nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc chứng thư giám định gạo xuất khẩu do tổ chức giám định cấp theo quy định của pháp luật về việc sản phẩm gạo xuất khẩu phù hợp với các tiêu chí, phương pháp xác định do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Y tế hướng dẫn theo quy định tại điểm đ khoản 2, khoản 3 Điều 22 Nghị định.

Như vậy, doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất khẩu gạo cần đáp ứng đủ các điều kiện trên theo quy định. Nếu có vướng mắc, hãy liên hệ chúng tôi để được giải đáp nhanh nhất!

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận