24/10/2022 In Kiến thức

4 Điều cần biết về Điều kiện lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam

Muốn lập cơ sở bán lẻ tại Việt Nam thì nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài phải đáp ứng những điều kiện gì?

Hiện nay, Việt Nam được xem là một trong những thị trường bán lẻ đầy tiềm năng để nhiều nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam tiến hành mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, khi muốn thực hiện hoạt động bán lẻ này tại thị trường này, các nhà đầu tư nước ngoài cần đáp ứng điểu kiện những nhất định.

Contents

Cơ sở pháp lý

Nghị định 09/2018/NĐ-CP quy định chi tiết Luật thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

1. Thế nào là cơ sở bán lẻ?

Thế nào là cơ sở bán lẻ? Luật ILBS Law
Thế nào là cơ sở bán lẻ? Luật ILBS Law

– Cơ sở bán lẻ là nơi thực hiện hoạt động bán lẻ.

– Cơ sở bán lẻ thứ nhất được hiểu là cơ sở bán lẻ được lập ở Việt Nam bởi một trong những nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

– Cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất là cơ sở bán lẻ được lập ở Việt Nam bởi một trong những nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có cơ sở bán lẻ ở Việt Nam, hoặc được lập dưới cùng tên, nhãn hiệu với ít nhất một cơ sở bán lẻ do tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã có tại Việt Nam.

2. Điều kiện lập cơ sở bán lẻ đối với cơ sở thức nhất và cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế

– Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

– Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

– Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

3. Điều kiện lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế

Khi mở cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, trừ trường hợp cơ sở bán lẻ đó có diện tích dưới 500 m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini thì phải đáp ứng các điều kiện sau:

* Đáp ứng các điều kiện tương ứng với điều kiện mở cơ sở bán lẻ thứ nhất.

* Đáp ứng những tiêu chí kiểm tra về nhu cầu kinh tế dưới đây:

– Quy mô của khu vực thị trường địa lý chịu ảnh hưởng khi cơ sở bán lẻ hoạt động;

– Số lượng các cơ sở bán lẻ đang hoạt động trong khu vực thị trường địa lý;

– Tác động của cơ sở bán lẻ tới sự ổn định của thị trường và hoạt động kinh doanh của các cơ sở bán lẻ, chợ truyền thống trong khu vực thị trường địa lý;

– Ảnh hưởng của cơ sở bán lẻ tới mật độ giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy trong khu vực thị trường địa lý;

– Khả năng đóng góp của cơ sở bán lẻ đối với sự phát triển kinh tế – xã hội của khu vực thị trường địa lý, cụ thể:

+ Tạo việc làm cho lao động trong nước;

+ Đóng góp cho sự phát triển và hiện đại hóa ngành bán lẻ trong khu vực thị trường địa lý;

+ Cải thiện môi trường và điều kiện sống của dân cư trong khu vực thị trường địa lý;

+ Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

4. Căn cứ để nhà đầu tư được xem xét chấp thuận cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ

Bộ Công Thương sẽ căn cứ vào những nội dung sau đây để xem xét chấp thuận cấp Giấy phép:

– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa: Sự phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực của vùng, quốc gia.

– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên:

+ Sự phù hợp với quy hoạch, chiến lược phát triển ngành, lĩnh vực của vùng, quốc gia;

+ Tiến trình đàm phán mở cửa thị trường của Việt Nam;

+ Nhu cầu mở cửa thị trường của Việt Nam;

+ Chiến lược hợp tác với các đối tác nước ngoài của Việt Nam;

+ Quan hệ ngoại giao, vấn đề về an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Trên đây là nội dung về điều kiện mở cơ sở bán lẻ tại Việt Nam, nếu còn thắc mắc hãy liên hệ tới chúng tôi để được giải đáp.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận