Tư vấn Giải quyết tranh chấp

Tư vấn các giải pháp và tham gia với tư cách là đại diện theo uỷ quyền và/hoặc cử Luật sư tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong các vụ án dân sự, hình sự, kinh doanh thương mại tại Tòa án, Trọng tài thương mại.

Banner Trang chủ Luật ILBS Law 03
Baner giải quyết tranh chấp Luật ilbs law