01

Mục đích của việc thu thập thông tin khách hàng. Việc thu thập thông tin của khách hàng trên Website ilbs-lawyer.com bao gồm các thông tin: Họ tên, Số điện thoại liên hệ, Email của khách hàng. Đây là các thông tin mà ILBS Law & Partners cần khách hàng cung cấp khi gửi đề nghị tư vấn sử dụng dịch vụ của ILBS Law. Theo đó, đội ngũ chuyên viên của ILBS Law sẽ căn cứ trên những thông tin mà khách hàng cung cấp để liên hệ và xác nhận với khách hàng nhằm hỗ trợ kịp thời những vướng mắc pháp lý mà khách hàng đang gặp phải.

02

Phạm vi sử dụng thông tin: ILBS Law & Partners sử dụng thông tin khách hàng cung cấp để: (1) Liên hệ tư vấn, giải đáp thắc mắc cho khách hàng khi nhận được yêu cầu; (2) Cung cấp thông tin về dịch vụ đến khách hàng nếu có yêu cầu từ khách hàng; (3) Hỗ trợ khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ của ILBS Law.

03

Đối tượng có thể tiếp cận thông tin: Thông tin do khách hàng cung cấp trên website ilbs-lawyer.com sẽ được chuyển cho đội ngũ Luật sư/Cố vấn/Chuyên gia tư vấn pháp lý của ILBS Law. Chúng tôi sẽ chỉ cung cấp thông tin của khách hàng cho bên thứ ba khi được sự đồng ý của khách hàng hoặc khi có yêu cầu hợp pháp của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

04

Phương tiện và công cụ để Khách hàng có thể tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: Khách hàng có quyền yêu cầu ILBS Law chỉnh sửa, xoá bỏ thông tin đã cung cấp trên website ilbs-lawyer.com bằng cách liên hệ với chúng tôi qua email ilbs.lawyer@gmail.com hoặc qua số Hotline 0935 998 552.

05

Cam kết bảo mật thông tin của Khách hàng: ILBS Law & Partners cam kết bảo mật tuyệt đối thông tin cá nhân của Khách hàng cung cấp theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân. Việc thu thập và sử dụng thông tin của khách hàng chỉ được thực hiện khi được sự đồng ý của khách hàng đó, trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất dữ liệu cá nhân của khách hàng. ILBS Law sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra và xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.

06

Thay đổi chính sách bảo mật thông tin: Mọi sự thay đổi nào liên quan đến chính sách bảo mật thông tin, chúng tôi sẽ thông báo kịp thời trên website ilbs-lawyer.com và gửi tới cơ quan chức năng theo đúng quy định của pháp luật.