03/01/2023 In Luật Dân sự

Hình thức của Di chúc là gì? Các hình thức của di chúc theo quy định pháp luật mới nhất 2023

Di chúc là cơ sở để xác định việc phân chia tài sản của một người sau khi họ mất đi. Vậy, có những hình thức của di chúc nào?

Hãy theo dõi nội dung bài viết sau đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn nhé.

Cơ sở pháp lý:

Contents

I. Khái quát về hình thức của di chúc

Theo quy định của Bộ luật dân sự hiện hành tại Điều 624, Di chúc phải được lập thành văn bản; nếu không thể lập được di chúc bằng văn bản thì có thể di chúc miệng.

Trong đó, Di chúc bằng văn bản bao gồm các loại sau:

Di chúc bằng văn bản Luật ILBS Law
Di chúc bằng văn bản Luật ILBS Law
  • Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng;
  • Di chúc bằng văn bản có người làm chứng;
  • Di chúc bằng văn bản có công chứng;
  • Di chúc bằng văn bản có chứng thực.

Như vậy có thể hiểu, hiện nay có những hình thức của di chúc nêu trên.

II. Các hình thức của di chúc

Các hình thức của di chúc Luật ILBS Law
Các hình thức của di chúc Luật ILBS Law

1. Di chúc miệng

– Trường hợp tính mạng một người bị cái chết đe dọa và không thể lập di chúc bằng văn bản thì có thể lập di chúc miệng.

– Sau 03 tháng, kể từ thời điểm di chúc miệng mà người lập di chúc còn sống, minh mẫn, sáng suốt thì di chúc miệng mặc nhiên bị hủy bỏ.

2. Di chúc bằng văn bản không có người làm chứng

– Người lập di chúc phải tự viết và ký vào bản di chúc.

– Việc lập di chúc bằng văn bản không có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 của Bộ luật này.

3. Di chúc bằng văn bản có người làm chứng

– Trường hợp người lập di chúc không tự mình viết bản di chúc thì có thể tự mình đánh máy hoặc nhờ người khác viết hoặc đánh máy bản di chúc, nhưng phải có ít nhất là hai người làm chứng.

– Người lập di chúc phải ký hoặc điểm chỉ vào bản di chúc trước mặt những người làm chứng; những người làm chứng xác nhận chữ ký, điểm chỉ của người lập di chúc và ký vào bản di chúc.

– Việc lập di chúc bằng văn bản có người làm chứng phải tuân theo quy định tại Điều 631 và Điều 632 của Bộ luật dân sự.

4. Di chúc có công chứng hoặc chứng thực

Người lập di chúc có thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực bản di chúc tại tổ chức hành nghề công chứng hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã.

Ngoài ra, Bộ luật dân sự còn quy định Di chúc bằng văn bản có giá trị như di chúc được công chứng hoặc chứng thực trong các trường hợp:

– Di chúc của quân nhân tại ngũ có xác nhận của thủ trưởng đơn vị từ cấp đại đội trở lên, nếu quân nhân không thể yêu cầu công chứng hoặc chứng thực.

– Di chúc của người đang đi trên tàu biển, máy bay có xác nhận của người chỉ huy phương tiện đó.

– Di chúc của người đang điều trị tại bệnh viện, cơ sở chữa bệnh, điều dưỡng khác có xác nhận của người phụ trách bệnh viện, cơ sở đó.

– Di chúc của người đang làm công việc khảo sát, thăm dò, nghiên cứu ở vùng rừng núi, hải đảo có xác nhận của người phụ trách đơn vị.

– Di chúc của công dân Việt Nam đang ở nước ngoài có chứng nhận của cơ quan lãnh sự, đại diện ngoại giao Việt Nam ở nước đó.

– Di chúc của người đang bị tạm giam, tạm giữ, đang chấp hành hình phạt tù, người đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở giáo dục, cơ sở chữa bệnh có xác nhận của người phụ trách cơ sở đó.

Trên đây, là các hình thức của di chúc theo quy định của pháp luật mà chúng tôi tổng hợp. Nếu có vướng mắc hãy liên hệ chúng tôi để được giải đáp.

Quý bạn có thể tham khảo thêm:

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận