Hình thức Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp – năm 2023

Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp là một trong những hình thức đầu tư phổ biến và đơn giản được quy định tại Luật Đầu tư 2020. Vậy pháp luật quy định như thế nào về hình thức đầu tư này? Bài viết sau đây của Luật ILBS Law sẽ giải đáp cho Qúy khách hàng, giúp Qúy khách nắm được những thông tin cần thiết và bổ ích.

Cơ sở pháp lý: 

Contents

1. Quy định về Đầu tư, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hiện nay

Hiện nay, Luật Đầu tư 2020 quy định về Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại Điều 24 như sau:

–  Nhà đầu tư có quyền góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế.

–  Việc nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế phải đáp ứng các quy định, điều kiện sau đây:

+  Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài quy định tại Điều 9 của Luật Đầu tư 2020;

+  Bảo đảm quốc phòng, an ninh theo quy định của Luật Đầu tư 2020;

+  Quy định của pháp luật về đất đai về điều kiện nhận quyền sử dụng đất, điều kiện sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới, xã, phường, thị trấn ven biển.

Như vậy, Nhà đầu tư có thể đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp tại các tổ chức kinh tế nếu đáp ứng được điều kiện tiếp cận thị trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và điều kiện nhận quyền sử dụng đất theo quy định của Pháp luật.

Qúy khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết: Đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế.

2. Hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp mà nhà đầu tư được thực hiện

– Đối với hình thức góp vốn, Nhà đầu tư được góp vốn vào tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

a, Mua cổ phần phát hành lần đầu hoặc cổ phần phát hành thêm của công ty cổ phần;

b, Góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh;

c, Góp vốn vào tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại điểm a và điểm b nêu trên.

– Đối với hình thức mua cổ phần, mua phần vốn góp, Nhà đầu tư được mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế theo các hình thức sau đây:

a, Mua cổ phần của công ty cổ phần từ công ty hoặc cổ đông;

b, Mua phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn để trở thành thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn;

c, Mua phần vốn góp của thành viên góp vốn trong công ty hợp danh để trở thành thành viên góp vốn của công ty hợp danh;

d, Mua phần vốn góp của thành viên tổ chức kinh tế khác không thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và c trong mục này.

3. Điều kiện, nguyên tắc thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp

Nhà đầu tư đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong các tổ chức kinh tế phải tuân theo những điều kiện và nguyên tắc sau:

–  Nhà đầu tư trong nước đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam thực hiện theo các điều kiện, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật tương ứng đối với từng loại hình tổ chức kinh tế.

–  Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trên thị trường chứng khoán thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

–  Doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp phải tuân thủ điều kiện, thủ tục theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật khác có liên quan khi thực hiện hoạt động đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ chức kinh tế hoặc chuyển nhượng phần vốn góp, cổ phần cho tổ chức, cá nhân khác.

–  Nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tư, gồm:

+  Các điều kiện về tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài khi góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 9 của Luật Đầu tư và các Điều 15, 16 và 17 của Nghị định 31/2021/NĐ-CP;

+  Điều kiện về bảo đảm quốc phòng, an ninh và điều kiện sử dụng đất đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tư nước ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp trong trường hợp tổ chức kinh tế đó có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phường, thị trấn biên giới và xã, phường, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hưởng đến quốc phòng, an ninh, trừ tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế được thành lập theo quy định của Chính phủ.

–  Tổ chức, cá nhân nước ngoài nhận cổ phần, phần vốn góp trong tổ chức kinh tế đã thành lập tại Việt Nam thông qua hợp đồng trao đổi, tặng cho, hợp đồng chuyển quyền sở hữu khác theo quy định của pháp luật hoặc thông qua việc thừa kế phải đáp ứng các điều kiện quy định nêu trên và thực hiện thủ tục theo quy định đối với nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp.

Hy vọng nội dung trên đây mà chúng tôi tổng hợp gửi tới Qúy khách hàng sẽ đưa đến cho Qúy khách những thông tin dễ hiểu nhất. Nếu còn vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0935.998.552 để được giải đáp kịp thơi.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận