Hướng dẫn thủ tục xin xác nhận người nước ngoài thuộc diện miễn cấp Giấy phép lao động – năm 2023

Miễn cấp giấy phép lao động là thuật ngữ được sử dụng trong trường hợp người lao động nước ngoài không cần phải thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động. Vậy thủ tục để xin xác nhận cho người nước ngoài được miễn cấp giấy phép lao động thực hiện như thế nào? Trong bài viết này Luật ILBS Law sẽ đem đến cho Qúy khách hàng những thông tin cần thiết.

Cơ sở pháp lý:

Contents

I. Các trường hợp được miễn cấp Giấy phép lao động

Người nước ngoài thuộc diện được miễn cấp Giấy phép lao động bao gồm:

–  Là Trưởng văn phòng đại diện, dự án hoặc chịu trách nhiệm chính về hoạt động của tổ chức quốc tế, tổ chức phi chính phủ nước ngoài tại Việt Nam.

–  Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để thực hiện chào bán dịch vụ.

–  Vào Việt Nam với thời hạn dưới 03 tháng để xử lý sự cố, tình huống kỹ thuật, công nghệ phức tạp nảy sinh làm ảnh hưởng hoặc có nguy cơ ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh mà các chuyên gia Việt Nam và các chuyên gia nước ngoài hiện đang ở Việt Nam không xử lý được.

–  Là luật sư nước ngoài đã được cấp Giấy phép hành nghề luật sư tại Việt Nam theo quy định của Luật Luật sư.

–  Trường hợp theo quy định của điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

–  Người nước ngoài kết hôn với người Việt Nam và sinh sống trên lãnh thổ Việt Nam.

–  Là chủ sở hữu hoặc thành viên góp vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

–  Là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc thành viên Hội đồng quản trị của công ty cổ phần có giá trị góp vốn từ 3 tỷ đồng trở lên.

–  Di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp thuộc phạm vi 11 ngành dịch vụ trong biểu cam kết dịch vụ của Việt Nam với Tổ chức Thương mại thế giới, bao gồm: kinh doanh, thông tin, xây dựng, phân phối, giáo dục, môi trường, tài chính, y tế, du lịch, văn hóa giải trí và vận tải.

–  Vào Việt Nam để cung cấp dịch vụ tư vấn về chuyên môn và kỹ thuật hoặc thực hiện các nhiệm vụ khác phục vụ cho công tác nghiên cứu, xây dựng, thẩm định, theo dõi đánh giá, quản lý và thực hiện chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) theo quy định hay thỏa thuận trong các điều ước quốc tế về ODA đã ký kết giữa cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam và nước ngoài.

–  Được Bộ Ngoại giao cấp giấy phép hoạt động thông tin, báo chí tại Việt Nam theo quy định của pháp luật.

–  Được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cử sang Việt Nam giảng dạy, nghiên cứu tại trường quốc tế thuộc quản lý của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc Liên hợp quốc; các cơ sở, tổ chức được thành lập theo các hiệp định mà Việt Nam đã ký kết, tham gia.

–  Tình nguyện viên là người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam theo hình thức tự nguyện và không hưởng lương để thực hiện điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và có xác nhận của cơ quan đại diện ngoại giao nước ngoài hoặc tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

–  Vào Việt Nam làm việc tại vị trí nhà quản lý, giám đốc điều hành, chuyên gia hoặc lao động kỹ thuật có thời gian làm việc dưới 30 ngày và không quá 03 lần trong 01 năm.

–  Vào Việt Nam thực hiện thỏa thuận quốc tế mà cơ quan, tổ chức ở Trung ương, cấp tỉnh ký kết theo quy định của pháp luật.

–  Học sinh, sinh viên đang học tập tại các trường, cơ sở đào tạo ở nước ngoài có thỏa thuận thực tập trong các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp tại Việt Nam; học viên thực tập, tập sự trên tàu biển Việt Nam.

–  Thân nhân thành viên cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam được phép làm việc tại Việt Nam theo quy định tại điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

–  Có hộ chiếu công vụ vào làm việc cho cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội.

–  Người chịu trách nhiệm thành lập hiện diện thương mại.

–  Được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác nhận người lao động nước ngoài vào Việt Nam để giảng dạy, nghiên cứu.

Như vậy, các trường hợp được miễn Giấy phép lao động nêu trên đều là những trường hợp mà Việt Nam tạo điều kiện để các chuyên gia nước ngoài, người có chức vụ, chủ doanh nghiệp đến làm việc…Chứng tỏ, Việt Nam đang rất nỗ lực để thể hiện chính sách ngoại giao mở rộng của mình.

II. Hồ sơ xin miễn cấp Giấy phép lao động

Hồ sơ xin miễn cấp Giấy phép lao động bao gồm các giấy tờ sau:

– Văn bản đề nghị xác nhận người lao động nước ngoài thuộc diện miễn cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 09/PLI Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 152/2020/NĐ-CP;

– Giấy chứng nhận sức khoẻ hoặc giấy khám sức khoẻ do cơ quan, tổ chức y tế có thẩm quyền cấp của nước ngoài hoặc của Việt Nam cấp có giá trị trong thời hạn 12 tháng, kể từ ngày ký kết luận sức khoẻ đến ngày nộp hồ sơ hoặc giấy chứng nhận có đủ sức khoẻ theo quy định của Bộ trưởng Bộ Y tế;

– Văn bản chấp thuận nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài trừ trường hợp không phải xác định nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài;

– Bản sao có chứng thực hộ chiếu còn giá trị theo quy định của pháp luật;

– Các giấy tờ để chứng minh người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động;

– Các giấy tờ trên nếu của nước ngoài thì phải hợp pháp hóa lãnh sự, dịch ra tiếng Việt và có chứng thực trừ trường hợp được miễn hợp pháp hóa lãnh sự theo điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước ngoài liên quan đều là thành viên hoặc theo nguyên tắc có đi có lại hoặc theo quy định của pháp luật.

III. Thủ tục xin miễn cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Đối với người lao động thuộc diện miễn cấp Giấy phép lao động, doanh nghiệp sử dụng lao động nước ngoài đó sẽ tiến hành thực hiện thủ tục này theo quy trình sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ xin miễn cấp Giấy phép lao động theo Mục II nêu trên.

Bước 2: Nộp hồ sơ xin miễn cấp Giấy phép lao động tại Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.

Người sử dụng lao động đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi người lao động nước ngoài dự kiến làm việc xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động trước ít nhất 10 ngày, kể từ ngày người lao động nước ngoài bắt đầu làm việc.

Bước 3: Xử lý hồ sơ và nhận kết quả xin miễn cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đề nghị xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản xác nhận không thuộc diện cấp giấy phép lao động theo Mẫu số 10/PLI Phụ lục I Nghị định số 152/2020/NĐ-CP. Trường hợp không xác nhận thì có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

Mong rằng nội dung trên đây sẽ phần nào giải đáp cho Bạn đọc những thắc mắc liên quan đến việc xin miễn cấp Giấy phép lao động cho người nước ngoài. Mọi vướng mắc có liên quan, Qúy bạn đọc có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0935.998.552 để được giải đáp.

Qúy khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết: Thủ tục cấp Giấy phép lao động năm 2023

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận