Không đăng ký kết hôn, có đăng ký khai sinh cho con được không?

Trong trường hợp nam nữ sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì con sinh ra có thể đăng ký khai sinh được không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ làm rõ các nội dung có liên quan đến thủ tục đăng ký khai sinh cho con nếu cha mẹ không đăng ký kết hôn.

Cơ sở pháp lý:

Contents

I. Quyền được đăng ký khai sinh

Bộ luật dân sự 2015 quy định rất cụ thể Quyền được khai sinh của Cá nhân, Theo đó tại Điều 30 quy định:

“1. Cá nhân từ khi sinh ra có quyền được khai sinh.

2. Cá nhân chết phải được khai tử.

3. Trẻ em sinh ra mà sống được từ hai mươi bốn giờ trở lên mới chết thì phải được khai sinh và khai tử; nếu sinh ra mà sống dưới hai mươi bốn giờ thì không phải khai sinh và khai tử, trừ trường hợp cha đẻ, mẹ đẻ có yêu cầu.

4. Việc khai sinh, khai tử do pháp luật về hộ tịch quy định.”

Do đó, cha mẹ không đăng ký kết hôn thì con sinh ra vẫn có quyền được đăng ký khai sinh theo quy định của pháp luật về hộ tịch.

II. Đăng ký khai sinh cho con khi chưa đăng ký kết hôn

Trường hợp cả cha và mẹ đều không muốn đăng ký kết hôn mà muốn đăng ký khai sinh cho con thì có thể thực hiện thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ cho con.

Điều 25 Luật Hộ tịch 2014 quy định về thủ tục đăng ký nhận cha, mẹ, con như sau:

  • Người yêu cầu đăng ký nhận cha, mẹ, con nộp tờ khai theo mẫu quy định và chứng cứ chứng minh quan hệ cha con hoặc mẹ con cho cơ quan đăng ký hộ tịch.
  • Khi đăng ký nhận cha, mẹ, con các bên phải có mặt.
  • Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ giấy tờ theo quy định tại khoản 1 Điều này, nếu thấy việc nhận cha, mẹ, con là đúng và không có tranh chấp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi vào Sổ hộ tịch, cùng người đăng ký nhận cha, mẹ, con ký vào Sổ hộ tịch và báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp trích lục cho người yêu cầu.
  • Trường hợp cần phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc.

Theo đó, có thể thấy việc đăng ký nhận cha mẹ con được thực hiện tại UBND cấp xã. Và cha hoặc mẹ của trẻ có thể tiến hành thực hiện thủ tục này theo quy định.

Xem thêm bài viết: Đăng ký nhận cha mẹ con được thực hiện như thế nào?

Lưu ý:

Trường hợp nam, nữ chung sống với nhau như vợ chồng, không đăng ký kết hôn, sinh con, người con sống cùng với người cha, khi người cha làm thủ tục nhận con mà không liên hệ được với người mẹ thì không cần có ý kiến của người mẹ trong tờ khai đăng ký nhận cha, mẹ, con.

Nếu có Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ thì phần khai về người mẹ được ghi theo Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ. Nếu không có Giấy chứng sinh và giấy tờ tuỳ thân của người mẹ thì ghi theo thông tin do người cha cung cấp; người cha chịu trách nhiệm về thông tin do mình cung cấp.

III. Thủ tục đăng ký khai sinh cho con theo quy định

1.Thẩm quyền đăng ký khai sinh

Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú của người cha hoặc người mẹ là cơ quan có thẩm quyền thực hiện đăng ký khai sinh cho trẻ.

2. Thời hạn đăng ký khai sinh

  • Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày sinh con, cha hoặc mẹ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho con;
  • Trường hợp cha, mẹ không thể đăng ký khai sinh cho con thì ông hoặc bà hoặc người thân thích khác hoặc cá nhân, tổ chức đang nuôi dưỡng trẻ có trách nhiệm đăng ký khai sinh cho trẻ.

3. Thủ tục đăng ký khai sinh

Việc đăng ký khai sinh cho trẻ được thực hiện như sau:

  • Người đi đăng ký khai sinh nộp tờ khai theo mẫu quy định và giấy chứng sinh cho cơ quan đăng ký hộ tịch. Trường hợp không có giấy chứng sinh thì nộp văn bản của người làm chứng xác nhận về việc sinh; nếu không có người làm chứng thì phải có giấy cam đoan về việc sinh; trường hợp khai sinh cho trẻ em bị bỏ rơi phải có biên bản xác nhận việc trẻ bị bỏ rơi do cơ quan có thẩm quyền lập; trường hợp khai sinh cho trẻ em sinh ra do mang thai hộ phải có văn bản chứng minh việc mang thai hộ theo quy định pháp luật.
  • Ngay sau khi nhận đủ giấy tờ theo quy định, nếu thấy thông tin khai sinh đầy đủ và phù hợp, công chức tư pháp – hộ tịch ghi nội dung khai sinh theo quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật Hộ tịch vào Sổ hộ tịch; cập nhật vào Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lấy Số định danh cá nhân.
  • Công chức tư pháp – hộ tịch và người đi đăng ký khai sinh cùng ký tên vào Sổ hộ tịch. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã cấp Giấy khai sinh cho người được đăng ký khai sinh.

Trên đây là toàn bộ nội dung quy định của pháp luật về thủ tục đăng ký khai sinh cho trẻ trong trường hợp cha mẹ không đăng ký kết hôn. Mọi thông tin vướng mắc hãy liên hệ với ILBS Law & Partners để được giải đáp và hướng dẫn.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận