Đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC theo quy định Luật Đầu tư 2020

Đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC là một trong những hình thức đầu tư được quy định tại Luật Đầu tư 2020. Loại Hợp đồng này được quy định như thế nào trong…

ĐỌC TIẾP

Phân loại Tài sản theo quy định pháp luật hiện hành

Hiện nay trong hầu hết các giao dịch dân sự đều có hiện diện của tài sản. Vậy, tài sản là gì? Phân loại tài sản được quy định như thế nào? Bài viết sau…

ĐỌC TIẾP

Nội dung của Hợp đồng theo quy định mới nhất

Nội dung của hợp đồng là vấn đề quan trọng khi thực hiện soạn thảo hợp đồng. Trong quá trình soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa, hợp đồng cung ứng dịch vụ hay…

ĐỌC TIẾP

Hợp đồng dịch vụ và một số vấn đề có liên quan

Pháp luật điều chỉnh về hợp đồng dịch vụ cần phải có sự chặt chẽ và phù hợp. Vậy hợp đồng dịch vụ được quy định như thế nào trong Luật Thương mại, cùng chúng…

ĐỌC TIẾP

Hợp đồng thuê tài sản và một số vấn đề có liên quan

Hợp đồng thuê tài sản là một trong những hợp đồng dân sự thông dụng nhất hiện nay. Vậy Hợp đồng thuê tài sản là gì? Pháp luật dân sự quy định như thế nào…

ĐỌC TIẾP

Hợp đồng là gì? Các loại Hợp đồng thông dụng mới nhất

Hiện nay, các giao dịch dân sự ngày càng trở nên phổ biến. Hợp đồng cũng trở thành công cụ cho sự thiết lập các giao dịch dân sự của các bên. Vậy, hợp đồng…

ĐỌC TIẾP

Người có tài sản chết không để lại di chúc, phải xử lý như thế nào?

Trong trường hợp một người có tài sản nhưng lại mất đột ngột không để lại di chúc, thì di sản được chia thừa kế như thế nào? Pháp luật có quy định nào liên…

ĐỌC TIẾP

Thừa kế theo pháp luật và những vấn đề cần lưu ý

 Pháp luật hiện nay quy định về chế định thừa kế theo pháp luật như thế nào? Trong trường hợp nào thì người thừa kế sẽ được hưởng phần di sản theo pháp luật? Cùng…

ĐỌC TIẾP

Không đăng ký kết hôn, có đăng ký khai sinh cho con được không?

Trong trường hợp nam nữ sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì con sinh ra có thể đăng ký khai sinh được không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ…

ĐỌC TIẾP

Hình thức của Di chúc là gì? Các hình thức của di chúc theo quy định pháp luật mới nhất 2023

Di chúc là cơ sở để xác định việc phân chia tài sản của một người sau khi họ mất đi. Vậy, có những hình thức của di chúc nào? Hãy theo dõi nội dung…

ĐỌC TIẾP