Có phải xin visa khi đã có thẻ tạm trú không? Quy định năm 2023

Có rất nhiều Qúy khách hàng thắc mắc rằng, liệu có phải xin Visa khi đã có thẻ tạm trú để nhập cảnh vào Việt Nam hay không? Bài viết sau đây, Luật ILBS Law…

ĐỌC TIẾP

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài năm 2023

Với lợi thế về dân số và các khoản chi phí sản xuất, kinh doanh ở mức thấp, Việt Nam đang là thị trường được các nhà đầu tư nước ngoài lựa chọn để đầu…

ĐỌC TIẾP

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài năm 2023

Đối với những dự án đầu tư ở nước ngoài đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Trong thời gian thực hiện dự án, Nhà đầu tư có thể…

ĐỌC TIẾP

Thủ tục Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài của Thủ tướng Chính phủ năm 2023

Trong thời gian hoạt động đầu tư ở nước ngoài, Nhà đầu tư có thể thực hiện điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài đối với dự án thuộc thẩm…

ĐỌC TIẾP

Quy định về thời hạn hoạt động dự án đầu tư năm 2023

Dự án đầu tư hoạt động tại Việt Nam đều có thời hạn theo quy định của Pháp luật. Hết thời hạn này, Nhà đầu tư sẽ phải thực hiện việc gia hạn thời hạn…

ĐỌC TIẾP

Thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư năm 2023

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đó cho Nhà đầu tư khác khi đáp ứng đủ…

ĐỌC TIẾP

Hướng dẫn thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư năm 2023

Nhà đầu tư khi đáp ứng được điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư. Vậy thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư cho Nhà đầu tư được…

ĐỌC TIẾP

Nhà đầu tư cần làm gì khi thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận? Năm 2023

Trong quá trình hoạt động, triển khai dự án đầu tư, Nhà đầu tư có thể thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Việc thay đổi này cần phải thực hiện thủ…

ĐỌC TIẾP

Thủ tục Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư năm 2023

Nhà đầu tư khi muốn chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cần thực hiện thủ tục chấm dứt theo quy định. Sau đây, Luật ILBS Law sẽ hướng dẫn Qúy khách hàng thủ…

ĐỌC TIẾP

Thủ tục ngừng hoạt động dự án đầu tư năm 2023

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian…

ĐỌC TIẾP