Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp nào? Quy định năm 2023

Khi không còn nhu cầu tiếp tục hoạt động kinh doanh thì doanh nghiệp có thể tự tiến hành hoạt động giải thể theo quy định của pháp luật. Trong nội dung bài viết này,…

ĐỌC TIẾP

Quy định về thời hạn hoạt động dự án đầu tư năm 2023

Dự án đầu tư hoạt động tại Việt Nam đều có thời hạn theo quy định của Pháp luật. Hết thời hạn này, Nhà đầu tư sẽ phải thực hiện việc gia hạn thời hạn…

ĐỌC TIẾP

Thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư năm 2023

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đó cho Nhà đầu tư khác khi đáp ứng đủ…

ĐỌC TIẾP

Hướng dẫn thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư năm 2023

Nhà đầu tư khi đáp ứng được điều kiện theo quy định của pháp luật sẽ được hưởng ưu đãi đầu tư. Vậy thủ tục hưởng ưu đãi đầu tư cho Nhà đầu tư được…

ĐỌC TIẾP

Nhà đầu tư cần làm gì khi thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận? Năm 2023

Trong quá trình hoạt động, triển khai dự án đầu tư, Nhà đầu tư có thể thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Việc thay đổi này cần phải thực hiện thủ…

ĐỌC TIẾP

Thủ tục Chấm dứt hoạt động dự án đầu tư năm 2023

Nhà đầu tư khi muốn chấm dứt hoạt động dự án đầu tư cần thực hiện thủ tục chấm dứt theo quy định. Sau đây, Luật ILBS Law sẽ hướng dẫn Qúy khách hàng thủ…

ĐỌC TIẾP

Thủ tục ngừng hoạt động dự án đầu tư năm 2023

Dự án đầu tư là tập hợp đề xuất bỏ vốn trung hạn hoặc dài hạn để tiến hành các hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn cụ thể, trong khoảng thời gian…

ĐỌC TIẾP

Thủ tục Thành lập tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài mới năm 2023

Nhà đầu tư nước ngoài được phép thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của Pháp luật Việt Nam. Tuy nhiên để có thể thực hiện thủ tục này, Nhà đầu tư cần…

ĐỌC TIẾP

Thủ tục đầu tư theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp đơn giản năm 2023

Khi đầu tư dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp, Nhà đầu tư cần thực hiện thủ tục mua cổ phần, mua phần vốn góp tại cơ quan nhà nước…

ĐỌC TIẾP

Hình thức Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp – năm 2023

Đầu tư góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp là một trong những hình thức đầu tư phổ biến và đơn giản được quy định tại Luật Đầu tư 2020. Vậy pháp luật…

ĐỌC TIẾP