Có thể đăng ký nhận cha mẹ con hay không?

Việc nhận cha mẹ con được thực hiện như thế nào? Pháp luật quy định ra sao về thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con? Sau đây ILBS Law & Partners sẽ làm rõ…

ĐỌC TIẾP

Không đăng ký kết hôn, có đăng ký khai sinh cho con được không?

Trong trường hợp nam nữ sống chung như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn thì con sinh ra có thể đăng ký khai sinh được không? Trong bài viết này, chúng tôi sẽ…

ĐỌC TIẾP

Thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con được thực hiện như thế nào?

Pháp luật hiện nay có cho phép thực hiện việc đăng ký nhận cha mẹ con hay không? Pháp luật quy định như thế nào thủ tục đăng ký nhận cha mẹ con? Cùng theo…

ĐỌC TIẾP

Thủ tục đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài

Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài ở Việt Nam là việc đăng ký giám hộ giữa công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam. Thủ tục đăng…

ĐỌC TIẾP