Vị trí

Tầng 2, Toà A3 An Bình City,

232 Phạm Văn Đồng, Hà Nội

Liên hệ

Điện thoại : +84 935 998 552

Email: ilbs.lawyer@gmail.com

Giờ hoạt động

T2 – T7 09:00 – 17:00