C Ngọc Luật ILBS Law

Ls Bùi Thị Ngọc

Luật sư tư vấn đầu tư

Practice Area

Contact

Luật sư Bùi Thị Ngọc là thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đồng hành cùng ILBS Law, Luật sư Ngọc đã có 12 năm kinh nghiệm chuyên sâu về lĩnh vực tư vấn đầu tư dự án, đặc biệt là đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, tư vấn Hợp đồng, Thẩm định pháp lý các dự án M&A. Luật sư Bùi Thị Ngọc đã từng tư vấn thành công cho rất nhiều Doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam.


Contact Me