Lê Hà Luật sư Luật ILBS Law

Ls Lê Hà

Luật sư điều hành

Practice Area

Luật sư Doanh nghiệp, đầu tư

Contact

+84 935 998 552

Trình độ chuyên môn

  • Tốt nghiệp cử nhân luật trường Đại học Luật Hà Nội loại giỏi.
  • Tốt nghiệp khoá đào tạo Luật sư của Học viện tư pháp.

Lĩnh vực phụ trách tại ILBS Law & Partners

  • Quản trị nội bộ Doanh nghiệp
  • Tư vấn hoạt động đầu tư, góp vốn
  • Tư vấn giải quyết các tranh chấp Dân sự, kinh doanh thương mại

Quá trình Công tác

Bà Lê Hà đã có hơn 10 năm kinh nghiệm tư vấn Luật Doanh nghiệp, tư vấn Hợp đồng, Đầu tư và Dự Án. Trước khi đồng hành của ILBS Law, Bà Lê Hà đã từng làm công tác pháp chế tại các Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực sản xuất, thương mại và Đầu tư tài chính, kinh doanh Bất động sản. Thế mạnh của bà là: Tư vấn đầu tư, góp vốn, Tư vấn hợp đồng, Quản trị nội bộ và giải quyết các tranh chấp Dân sự, kinh doanh thương mại.


Contact Me