Nguyễn Mỹ Nhân luật sư giải quyết tranh chấp Luật ILBS Law

Ls Nguyễn Mỹ Nhân

Luật sư Giải quyết tranh chấp

Practice Area

Luật sư tư vấn Quản trị, Dự án
Tư vấn giải quyết tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại.

Contact

+84 935 998 552

Trình độ chuyên môn

  • Cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội.
  • Tốt nghiệp khoá đào tạo Luật sư của Học viện Tư pháp.
  • Luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội.

Lĩnh vực phụ trách tại ILBS Law & Partners

  • Quản trị nội bộ Doanh nghiệp.
  • Luật sư tư vấn Lao động, Bảo hiểm.
  • Luật sư tư vấn đầu tư.
  • Luật sư tư vấn Dự án.
  • Luật sư tư vấn và tham gia giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại.

Quá trình công tác

Trước khi trở thành thành viên sáng lập của ILBS Law & Partners, Luật sư Nguyễn Thị Mỹ Nhân đã có hơn 20 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tư vấn Quản trị nội bộ doanh nghiệp và Dự án đầu tư.


Contact Me