Nhà đầu tư cần làm gì khi thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận? Năm 2023

Trong quá trình hoạt động, triển khai dự án đầu tư, Nhà đầu tư có thể thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư. Việc thay đổi này cần phải thực hiện thủ tục điều chỉnh nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định của Luật đầu tư. Trong bài viết này, Luật ILBS Law sẽ hướng dẫn Nhà đầu tư thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư đơn giản nhất.

Cơ sở pháp lý: 

Contents

1. Hồ sơ thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư cần phải nộp bộ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư gồm các giấy tờ, tài liệu như sau:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;

– Hồ sơ pháp lý về địa điểm: hợp đồng thuê địa điểm, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất…;

– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;

– Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (bản sao);

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (bản sao);

– Các tài liệu khác có liên quan.

Qúy khách hàng có thể tham khảo bài viết: Những trường hợp cần thực hiện thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2. Thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư

2.1. Thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 1: Nhà đầu tư chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ như tại mục 1.

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ thay đổi địa điểm tại cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền điều chỉnh

Nhà đầu tư nộp bộ hồ sơ tại một trong 2 cơ quan sau:

– Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế tiếp nhận, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với các dự án đầu tư trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

– Sở Kế hoạch và Đầu tư nơi đặt địa chỉ mới dự án đầu tư.

Bước 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đầy đủ của nhà đầu tư đã nộp, cơ quan có thẩm quyền sẽ xử lý hồ sơ trong thời hạn 10 ngày làm việc và thực hiện điều chỉnh nội dung địa điểm thực hiện dự án đầu tư trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã cấp.

Bước 4: Nhận kết quả thủ tục là giấy chứng nhận đăng ký đầu tư thay đổi.

Lưu ý: Trường hợp địa điểm thực hiện dự án là địa chỉ trụ sở chính, thì khi thay đổi địa điểm thực hiện dự án, nhà đầu tư cũng phải thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Tham khảo thêm bài viết: Thủ tục thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

2.2. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của công ty

Theo Điều 47 Nghị định 01/2021 NĐ-CP, quy trình thay đổi địa chỉ công ty sẽ được thực hiện theo các bước sau đây:

Bước 1: Chốt thuế khi thay đổi địa chỉ công ty khác quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính

Trước khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế.

Lưu ý: Trường hợp thay đổi địa chỉ trụ sở trong cùng địa bàn quận, huyện thì bỏ qua bước này.

Bước 2: Hoàn thiện hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty

Sau khi hoàn thành việc chốt thuế quận, huyện, tỉnh, thành phố cũ và có công văn của cơ quan thuế cho phép chuyển sang địa chỉ mới, doanh nghiệp sẽ phải soạn thảo hồ sơ thay đổi địa chỉ công ty. Hồ sơ thay đổi địa chỉ trụ sở công ty bao gồm:

– Thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

–  Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

Bước 3: Nộp hồ sơ chuyển địa chỉ trụ sở công ty

Doanh nghiệp gửi bộ hồ sơ đăng ký thay đổi trụ sở đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở mới.

Bước 4: Theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ và nhận kết quả ghi nhận địa chỉ mới

Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Lưu ý: Sau khi thực hiện thủ tục thay đổi địa chỉ trụ sở công ty, cần thực hiện các thủ tục như thay đổi con dấu, thay đổi biển hiệu, thay đổi thông tin trên hóa đơn điện tử, tài khoản ngân hàng….

Hy vọng rằng nội dung trên đây của chúng tôi về thủ tục thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư sẽ mang lại cho Qúy khách hàng những thông tin cần thiết. Nếu có vướng mắc hoặc cần sử dụng dịch vụ thay đổi địa điểm thực hiện dự án đầu tư, Qúy khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0935.998.552 để được hỗ trợ kịp thời.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận