Những trường hợp cần thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là việc nhà đầu tư làm cần thực hiện khi có thay đổi về các nội dung liên quan đến vốn đầu tư, mục tiêu dự án, địa chỉ thực hiện dự án…Vậy, cụ thể những trường hợp nào cần thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong bài viết dưới đây, Luật ILBS Law sẽ trình bày những trường hợp đó cho Qúy khách hàng.

Cơ sở pháp lý:

Contents

I. Các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Theo quy định tại Điều 40 Luật Đầu tư, nội dung giấy chứng nhận đăng ký đầu tư gồm:

– Tên dự án đầu tư.

–  Nhà đầu tư.

–  Mã số dự án đầu tư.

–  Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng.

–  Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư.

–  Vốn đầu tư của dự án đầu tư (gồm vốn góp của nhà đầu tư và vốn huy động).

–  Thời hạn hoạt động của dự án đầu tư.

–  Tiến độ thực hiện dự án đầu tư, bao gồm:

+  Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

+  Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tư, trường hợp dự án đầu tư chia thành từng giai đoạn thì phải quy định tiến độ thực hiện từng giai đoạn.

–  Hình thức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư và căn cứ, điều kiện áp dụng (nếu có).

–  Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

II. Các trường hợp cần thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp việc điều chỉnh dự án đầu tư làm thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các nội dung này bao gồm:

–  Địa điểm thực hiện dự án đầu tư, diện tích đất sử dụng;

–  Mục tiêu, quy mô dự án đầu tư;

–  Vốn đầu tư của dự án, tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn;

–  Thời hạn hoạt động của dự án;

– Tiến độ thực hiện dự án đầu tư;

–  Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư (nếu có);

– Các điều kiện đối với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư (nếu có).

Lưu ý:

– Nội dung điều chỉnh không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh;

– Đáp ứng điều kiện đầu tư áp dụng đối với nhà đầu tư nước ngoài trong trường hợp dự án có mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề đầu tư có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài.

III. Trình tự thực hiện việc thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hiện nay

Việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Nhà đầu tư Chuẩn bị hồ sơ thay đổi

Hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;
– Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tư đến thời điểm điều chỉnh;
– Quyết định của nhà đầu tư về việc điều chỉnh dự án đầu tư;
– Giải trình và cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung sau:

+ Trường hợp thay đổi địa điểm thực hiện dự án: giấy tờ liên quan đến địa điểm mới như thỏa thuận thuê địa điểm, hợp đồng thuê đất, hợp đồng thuê văn phòng, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ tương đương chứng minh quyền cho thuê của bên cho thuê;

+ Trường hợp thay đổi vốn đầu tư: Báo cáo tài chính, Xác nhận của ngân hàng về việc Nhà đầu tư đã góp thêm vốn, Giải trình nội dung thay đổi vốn;

+ Trường hợp thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư: Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tư, tên nhà đầu tư như: Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận thay đổi thông tin của Nhà đầu tư.

+ Các giấy tờ khác có liên quan đến nội dung điều chỉnh.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch và đầu tư hoặc Ban quản lý các khu công nghiệp nơi thực hiện dự án.

Bước 3: Xử lý hồ sơ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Tại bước này, kể từ khi nhận được đầu đủ hồ sơ hợp lệ từ Nhà đầu tư, Cơ quan nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho Nhà đầu tư. Trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, cơ quan nhà nước sẽ hướng dẫn và yêu cầu Nhà đầu tư bổ sung các giấy tờ, tài liệu có liên quan.

Bước 4: Nhận kết quả thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Trên cơ sở giấy hẹn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền, nhà đầu tư sẽ nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đã được điều chỉnh nội dung đã đăng ký.

Qúy khách hàng có thể tham khảo thêm bài viết: Thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Nếu có vướng mắc hoặc có nhu cầu sử dụng dịch vụ thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Qúy khách hàng có thể liên hệ với Luật ILBS Law qua số điện thoại: 0935.998.552 để được hỗ trợ nhanh chóng và kịp thời.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận