Phân loại Tài sản theo quy định pháp luật hiện hành

Hiện nay trong hầu hết các giao dịch dân sự đều có hiện diện của tài sản. Vậy, tài sản là gì? Phân loại tài sản được quy định như thế nào? Bài viết sau đây chúng tôi sẽ phân tích cho bạn đọc hiểu rõ hơn về những vấn đề này.

Cơ sở pháp lý:

Contents

I. Tài sản là gì?

Trong đời sống hàng ngày có thể hiểu: Tài sản là các lợi ích vật chất mà con người chiếm hữu được nhằm đáp ứng các nhu cầu cá nhân, sinh hoạt, tiêu dùng và kinh doanh.

Theo Điều 105 Bộ luật Dân sự 2015, quy định:

“Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản.

Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”

Trong đó, bất động sản được quy định tại Điều 107 Bộ luật Dân sự 2015, bao gồm:

– Đất đai;

– Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;

– Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;

– Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Động sản là những tài sản không phải là bất động sản.

II. Phân loại tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành

Có nhiều hình thức phân loại tài sản, ở đây chúng tôi sẽ trình bày 02 hình thức phân loại tài sản phổ biến theo quy định của pháp luật hiện hành.

1. Phân loại tài sản theo hình thức tồn tại

Bộ luật Dân sự 2015 quy định Tài sản là Vật, Tiền, Giấy tờ có giá và quyền tài sản.

1.1. Vật

Vật là khái niệm để chỉ các đối tượng tồn tại hiện hữu dưới dạng vật chất, có thể cảm nhận được bằng các giác quan và giới hạn, quy định bằng các giác quan và được giới hạn, quy định bằng hình dáng, kích thước, màu sắc.

Vật chỉ trở thành tài sản khi nó mang một giá trị và có thể trở thành đối tượng trong giao dịch dân sự.

Vật được phân loại dựa trên các tiêu chí sau:

1.1.1. Dựa trên phương thức có được tài sản

Vật bao gồm Hoa lợi và Lợi tức.

– Hoa lợi là sản vật tự nhiên mà tài sản mang lại. Tự bản thân tài sản có thể sinh ra hoa lợi mà không phụ thuộc vào sự tác động của con người.

– Lợi tức là khoản lợi thu được từ việc khai thác tài sản. Tự bản thân tài sản sẽ không thể sinh ra lợi tức nếu không có hành vi khai thác, sử dụng của chủ sở hữu nó.

1.1.2. Dựa trên vị trí, vai trò và giá trị của vật

Ở phương thức này vật được chia thành Vật chính và Vật phụ.

– Vật chính là vật độc lập, có thể khai thác công dụng theo tính năng

– Vật phụ là vật trực tiếp phục vụ cho việc khai thác công dụng của vật chính, là một bộ phận của vật chính, nhưng có thể tách rời vật chính.

– Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật chính thì phải chuyển giao cả vật phụ, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

1.1.3. Dựa vào tính chất, thuộc tính tồn tại bền vững của vật

Vật được chia thành vật tiêu hao và vật không tiêu hao.

– Vật tiêu hao là vật khi đã qua một lần sử dụng thì mất đi hoặc không giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu.

– Vật không tiêu hao là vật khi đã qua sử dụng nhiều lần mà cơ bản vẫn giữ được tính chất, hình dáng và tính năng sử dụng ban đầu.

– Cần lưu ý: Vật tiêu hao không thể là đối tượng của hợp đồng cho thuê hoặc hợp đồng cho mượn.

1.1.4. Dựa vào hình dáng, tính chất và công năng của vật

– Vật cùng loại là những vật có cùng hình dáng, tính chất, tính năng sử dụng và xác định được bằng những đơn vị đo lường. Vật cùng loại có cùng chất lượng có thể thay thế cho nhau.

– Vật đặc định là vật phân biệt được với các vật khác bằng những đặc điểm riêng về ký hiệu, hình dáng, màu sắc, chất liệu, đặc tính, vị trí.

1.1.5. Dựa vào sự toàn vẹn của vật

Có thể chia thành Vật chia được và vật không chia được

– Vật chia được là vật khi bị phân chia vẫn giữ nguyên tính chất và tính năng sử dụng ban đầu.

– Vật không chia được là vật khi bị phân chia thì không giữ nguyên được tính chất và tính năng sử dụng ban đầu. Khi cần phân chia vật không chia được thì phải trị giá thành tiền để chia.

1.1.6. Vật đồng bộ

Vật đồng bộ là vật gồm các phần hoặc các bộ phận ăn khớp, liên hệ với nhau hợp thành chỉnh thể mà nếu thiếu một trong các phần, các bộ phận hoặc có phần hoặc bộ phận không đúng quy cách, chủng loại thì không sử dụng được hoặc giá trị sử dụng của vật đó bị giảm sút.

Khi thực hiện nghĩa vụ chuyển giao vật đồng bộ thì phải chuyển giao toàn bộ các phần hoặc các bộ phận hợp thành, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

1.2 Tiền

Tiền là vật ngang giá chung để trao đổi hàng hóa và dịch vụ.

Tiền là tài sản có giá trị đặc biệt và là vật trao đổi trung gian trong các giao dịch dân sự, thương mại.

1.3 Giấy tờ có giá

Dưới góc độ pháp lý, giấy tờ có giá được định nghĩa là: Chứng chỉ hoặc bút toán ghi sổ trong đó xác lập quyền tài sản của một chủ thể nhất định xét trong mối quan hệ pháp lý với chủ thể khác.

Còn ở góc độ thuật ngữ chuyên ngành, theo khoản 1 Điều 2 Thông tư 01/2012/TT-NHNN thì giấy tờ có giá là bằng chứng xác nhận nghĩa vụ trả nợ giữa tổ chức phát hành giấy tờ có giá với người sở hữu giấy tờ có giá trong một thời gian nhất định, điều kiện trả lãi và những điều kiện khác.

Các loại giấy tờ có giá như hối phiếu đòi nợ; trái phiếu Chính phủ; các loại chứng khoán;…

Giấy tờ có giá được chia thành 02 loại: Giấy tờ có giá như tiền và Giấy tờ có giá khác.

1.4 Quyền tài sản

Quyền tài sản là quyền trị giá được bằng tiền, bao gồm quyền tài sản đối với đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, quyền sử dụng đất và các quyền tài sản khác.

2. Phân loại tài sản theo đặc tính vật lý và công dụng của tài sản

Ở hình thức này, tài sản được chia thành Động sản và Bất động sản

2.1. Động sản

Bộ luật Dân sự 2015 chỉ đưa ra khái niệm: Động sản là những tài sản không phải là bất động sản. Như vậy, có thể hiểu Động sản là những tài sản có thế di dời được và không gắn liền với đất đai.

2.2. Bất động sản

Bất động sản bao gồm:

– Đất đai;

–  Nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai;

– Tài sản khác gắn liền với đất đai, nhà, công trình xây dựng;

– Tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Nội dung trên đây là phần tổng hợp của chúng tôi về phân loại tài sản theo quy định của pháp luật hiện hành. Nếu có vướng mắc hãy liên hệ với chúng tôi để được giải đáp chi tiết. Luật ILBS luôn sẵn hàng hỗ trợ bạn.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận