Banner Luật ILBS Law Trang chủ 02
Banner Luật ILBS Law Trang chủ 01

Dịch vụ phòng Pháp chế thuê ngoài

Trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp thường phát sinh các vấn đề pháp lý liên quan. Do đó, lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên là cách tiết kiệm chi phí và hạn chế rủi ro cho doanh nghiệp.

 

Khi sử dụng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên tại ILBS, Qúy khách hàng sẽ nhận được các dịch vụ sau:

– Cập nhật, tư vấn, phổ biến các quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của khách hàng.

– Dự thảo các văn bản, quy định nội bộ chuẩn theo đúng quy định pháp luật hiện hành;

– Rà soát và dự thảo các mẫu hợp đồng, văn bản trong giao dịch giữa doanh nghiệp với các đối tác và khách hàng của doanh nghiệp.

– Xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh thường xuyên và bất ngờ trong quá trình thực hiện hoạt động kinh doanh, sản xuất, qúa trình quản lý lao động của doanh nghiệp. Nghiên cứu hồ sơ, tư vấn và giải quyết toàn bộ các tranh chấp phát sinh từ hoạt động của doanh nghiệp. Bảo vệ tối đa các quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khi có tranh chấp xảy ra: trong nội bộ công ty hoặc với các đối tác hợp tác kinh doanh hoặc chủ thể khác…