Quy định của pháp luật về nuôi con sau khi ly hôn Mới nhất 2023

Việc chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con cái sau khi ly hôn cần đảm bảo các yếu tố cần thiết. Pháp luật quy định như thế nào về việc nuôi con sau ly hôn? Trong bài viết này, ILBS sẽ gửi đến bạn đọc những thông tin cần thiết.

Cơ sở pháp lý: 

Contents

I. Quy định về nuôi con sau ly hôn

Điều 81 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định về việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con sau ly hôn như sau:

 • Sau khi ly hôn, cha mẹ vẫn có quyền, nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình theo quy định của pháp luật.
 • Vợ, chồng thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, nghĩa vụ, quyền của mỗi bên sau khi ly hôn đối với con;
 • Trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi căn cứ vào quyền lợi về mọi mặt của con;
 • Nếu con từ đủ 07 tuổi trở lên thì phải xem xét nguyện vọng của con;
 • Con dưới 36 tháng tuổi sẽ được giao cho mẹ trực tiếp nuôi, trừ trường hợp người mẹ không đủ điều kiện để trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con hoặc cha mẹ có thỏa thuận khác phù hợp với lợi ích của con.

Theo quy định trên, cả cha và mẹ đều có quyền và nghĩa vụ trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục con chưa thành niên…. Cả hai đều có quyền thỏa thuận về người trực tiếp nuôi con, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên đối với con. Trường hợp không thỏa thuận được thì Tòa án sẽ tiến hành xét xử và ra quyết định giao con cho một bên trực tiếp nuôi khi bên đó có điều kiện tốt nhất cho sự phát triển của con.

II. Quyền, nghĩa vụ của cha, mẹ không trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Điều 82 Luật hôn nhân gia đình quy định về quyền, nghĩa vụ của người không trực tiếp nuôi con sau ly hôn:

 • Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ tôn trọng quyền của con được sống chung với người trực tiếp nuôi;
 • Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con;
 • Sau khi ly hôn, người không trực tiếp nuôi con có quyền, nghĩa vụ thăm nom con mà không ai được cản trở;
 • Cha, mẹ không trực tiếp nuôi con lạm dụng việc thăm nom để cản trở hoặc gây ảnh hưởng xấu đến việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con thì người trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu Tòa án hạn chế quyền thăm nom con của người đó.

Theo đó, có thể xác định nghĩa vụ cấp dưỡng cho con sau khi ly hôn thuộc về người không trực tiếp nuôi con và quyền được thăm nom, chăm sóc con của họ vẫn được đảm bảo.

III. Nghĩa vụ, quyền của cha, mẹ trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Để đảm bảo hài hòa quyền và nghĩa vụ của người trực tiếp nuôi con sau ly hôn với người không trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Tại Điều 83 Luật hôn nhân gia đình cũng đã quy định về quyền, nghĩa vụ của người trực tiếp nuôi con đối với người không trực tiếp nuôi con sau ly hôn như sau:

 • Cha, mẹ trực tiếp nuôi con có quyền yêu cầu người không trực tiếp nuôi con thực hiện các nghĩa vụ theo quy định tại Điều 82 của Luật hôn nhân và gia đình; Yêu cầu người không trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình tôn trọng quyền được nuôi con của mình.
 • Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

Trên đây là nội dung quy định của pháp luật về nuôi con sau khi ly hôn theo Luật Hôn nhân và gia đình. Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc có vướng mắc liên quan, hãy liên hệ chúng tôi để được giải đáp.

Trân trọng!

Quý bạn có thể xem thêm tại:

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận