23/10/2022 In Kiến thức

3 Điều cần biết về Quy trình bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả

Ngày nay, ý thức xác lập bảo hộ quyền tác giả (QTG), quyền liên quan đến quyền tác giả ngày càng được chủ sở hữu quan tâm. Dưới đây là quy trình bảo hộ QTG, quyền liên quan đến QTG chi tiết nhất.

Contents

Cơ sở pháp lý

Luật Sở hữu trí tuệ 2005 sửa đổi, bổ sung năm 2019;

Nghị định 22/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sở hữu trí tuệ năm 2019 về quyền tác giả, quyền liên quan.

1. Thế nào là quyền tác giả? Quyền liên quan đến quyền tác giả

Thế nào quyền tác giả Luật ILBS Law
Thế nào quyền tác giả Luật ILBS Law

Quyền tác giả là quyền của tổ chức, cá nhân đối với tác phẩm do mình sáng tạo ra hoặc sở hữu (theo khoản 2 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ).

Quyền liên quan đến QTG (sau đây gọi là quyền liên quan) là quyền của tổ chức, cá nhân đối với cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa (theo khoản 3 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ).

Đối tượng QTG bao gồm tác phẩm văn học, nghệ thuật, khoa học; đối tượng quyền liên quan đến quyền tác giả bao gồm cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình, chương trình phát sóng, tín hiệu vệ tinh mang chương trình được mã hóa.

2. Quy trình đăng ký bảo hộ quyền tác giả, quyền liên quan đến quyền tác giả

* Hồ sơ đăng ký

Theo khoản 2 Điều 50 Luật sở hữu trí tuệ hồ sơ đăng ký QTG, quyền liên quan bao gồm:

– Tờ khai đăng ký.

Tờ khai phải được làm bằng tiếng Việt và do chính tác giả, chủ sở hữu QTG, chủ sở hữu quyền liên quan hoặc người được ủy quyền nộp đơn ký tên và ghi đầy đủ thông tin về người nộp đơn, tác giả, chủ sở hữu QTG hoặc chủ sở hữu quyền liên quan; tóm tắt nội dung tác phẩm, cuộc biểu diễn, bản ghi âm, ghi hình hoặc chương trình phát sóng; tên tác giả, tác phẩm được sử dụng làm tác phẩm phái sinh nếu tác phẩm đăng ký là tác phẩm phái sinh; thời gian, địa điểm, hình thức công bố; cam đoan về trách nhiệm đối với các thông tin ghi trong đơn.

– Hai bản sao tác phẩm đăng ký QTG hoặc hai bản sao bản định hình đối tượng đăng ký quyền liên quan;

– Giấy ủy quyền, nếu người nộp đơn là người được ủy quyền;

– Tài liệu chứng minh quyền nộp đơn, nếu người nộp đơn thụ hưởng quyền đó của người khác do được thừa kế, chuyển giao, kế thừa;

– Văn bản đồng ý của các đồng tác giả, nếu tác phẩm có đồng tác giả;

– Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu, nếu QTG, quyền liên quan thuộc sở hữu chung.

– Chứng minh nhân dân công chứng của tác giả, chủ sở hữu tác phẩm;

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty (nếu chủ sở hữu là công ty).

* Nơi nộp hồ sơ

Tác giả, chủ sở hữu QTG, chủ sở hữu quyền liên quan có thể trực tiếp hoặc ủy quyền cho một tổ chức, cá nhân khác nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký bảo hộ QTG, quyền liên quan tại Cục Bản QTG hoặc Văn phòng đại diện của Cục Bản quyền tác giả tại thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng. Hoặc người nộp hồ sơ cũng có thể gửi qua đường bưu điện.

* Thời hạn giải quyết

Theo Điều 52 Luật sở hữu trí tuệ quy định, trong thời hạn mười lăm ngày làm việc, kể từ ngày nhận đơn hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về QTG, quyền liên quan có trách nhiệm phải cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan cho người đã nộp đơn.

Trong trường hợp cơ quan quản lý từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký quyền tác giả, Giấy chứng nhận đăng ký quyền liên quan thì cơ quan quản lý nhà nước về QTG, quyền liên quan phải thông báo rõ bằng văn bản cho người nộp đơn biết.

3. Thời hạn bảo hộ QTG theo quy định

– Việc bảo hộ đối với quyền nhân thân: Đặt tên cho tác phẩm; đứng tên thật hoặc bút danh trên tác phẩm; được nêu tên thật hoặc bút danh khi tác phẩm được công bố, sử dụng; bảo vệ sự toàn vẹn của tác phẩm, không cho người khác sửa chữa, cắt xén hoặc xuyên tạc tác phẩm dưới bất kỳ hình thức nào gây phương hại đến danh dự và uy tín của tác giả được bảo hộ vô thời hạn.

– Đối với quyền Công bố tác phẩm hoặc cho phép người khác công bố tác phẩm và quyền tài sản: Có thời hạn bảo hộ là suốt cuộc đời tác giả và 50 năm sau khi tác giả chết; trong trường hợp tác phẩm có đồng tác giả thì thời hạn bảo hộ chấm dứt vào năm thứ 50 sau năm đồng tác giả cuối cùng chết.

Lưu ý: Tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng, tác phẩm khuyết danh có thời hạn bảo hộ là bảy mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được công bố lần đầu tiên; đối với tác phẩm điện ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật ứng dụng chưa được công bố trong thời hạn hai mươi lăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình thì thời hạn bảo hộ là một trăm năm, kể từ khi tác phẩm được định hình.

Trên đây là quy trình đăng ký bảo hộ QTG chúng tôi cung cấp cho bạn, nếu khách hàng có nhu cầu đăng ký hãy gọi ngay đến: 0935.998.552 để được chuyên viên tư vấn cụ thể và báo giá dịch vụ tốt nhất.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận