Tạ Thùy Ninh chuyên viên tư vấn Luật ILBS Law

Ms Tạ Thuỳ Ninh

Chuyên viên tư vấn

Practice Area

Tư vấn Luật Dân sự, Đầu tư
Sở hữu trí tuệ

Contact

ilbs.lawyer@gmail.com

Trình độ chuyên môn

  • Tốt nghiệp cử nhân Luật trường Đại học Luật Hà Nội.
  • Tốt nghiệp khoá đào taọ Luật sư của Học viện Tư Pháp.

Lĩnh vực phụ trách tại ILBS Law & Partners

  • Tư vấn Luật Doanh nghiệp.
  • Tư vấn Luật Dân sự và Hôn nhân gia đình.

Quá trình công tác

Bà Tạ Thùy Ninh đã có hơn 06 năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tư vấn Quản trị nội bộ doanh nghiệp. Tại ILBS Law, Bà Ninh phụ trách các lĩnh vực: Tư vấn Luật Doanh nghiệp đặc biệt mảng Quản trị nội bộ doanh nghiệp, Lao động, Bảo hiểm, Luật Tài chính – Ngân hàng, Luật sở hữu trí tuệ.


Contact Me