Ls Bùi Thị Ngọc

Luật sư Bùi Thị Ngọc là thành viên Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Trước khi đồng hành cùng ILBS Law, Luật sư Ngọc đã có 12 năm kinh nghiệm chuyên sâu về…

ĐỌC TIẾP

Mr Lê Thi Ân

Lĩnh vực phụ trách tại ILBS Law & Partners Quản trị nội bộ Doanh nghiệp. Luật sư tư vấn Lao động, Bảo hiểm. Luật sư tư vấn đầu tư. Luật sư tư vấn Dự án….

ĐỌC TIẾP

Ls Lê Hà

Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp cử nhân luật trường Đại học Luật Hà Nội loại giỏi. Tốt nghiệp khoá đào tạo Luật sư của Học viện tư pháp. Lĩnh vực phụ trách tại ILBS…

ĐỌC TIẾP

Ls Nguyễn Mỹ Nhân

Trình độ chuyên môn Cử nhân Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp khoá đào tạo Luật sư của Học viện Tư pháp. Luật sư của Đoàn Luật sư Thành phố Hà…

ĐỌC TIẾP

Ms Vũ Kim Thanh

Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp cử nhân Luật trường Đại học Vinh. Tốt nghiệp khoá đào tạo Luật sư của Học viện Tư pháp. Lĩnh vực phụ trách tại ILBS Law & Partners Trưởng…

ĐỌC TIẾP

Ms Tạ Thuỳ Ninh

Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp cử nhân Luật trường Đại học Luật Hà Nội. Tốt nghiệp khoá đào taọ Luật sư của Học viện Tư Pháp. Lĩnh vực phụ trách tại ILBS Law &…

ĐỌC TIẾP

Ths Cao Mai Hiên

[vc_row][vc_column][vc_column_text] Trình độ chuyên môn Tốt nghiệp cử nhân Luật trường Đại học Luật Hà Nội. Thạc sĩ Luật Dân sự và Tố tụng Dân sự. Lĩnh vực phụ trách tại ILBS Law & Partners…

ĐỌC TIẾP