Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn như thế nào?

Cha, mẹ có thể thỏa thuận việc để một người trực tiếp nuôi con hoặc yêu cầu Tòa án xác định người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Vậy, trong trường hợp cha, mẹ có yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn sẽ thực hiện như thế nào? Tham khảo bài viết sau đây của chúng tôi để có được các thông tin cần thiết.

Căn cứ pháp lý:

Contents

I. Căn cứ thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

– Theo quy định tại Điều 84 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn được thực hiện khi có một trong các căn cứ sau:

  • Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;
  • Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

– Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức theo quy định, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

– Việc thay đổi phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

– Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

Đơn đề nghị thay đổi trực tiếp nuôi con sau ly hôn Luật ILBS Law
Đơn đề nghị thay đổi trực tiếp nuôi con sau ly hôn 

II. Chủ thể có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

Khoản 5 Điều 84 Luật hôn nhân gia đình năm 2014 quy định:

Trong trường hợp có căn cứ xét thấy người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con, thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

  • Người thân thích (là người có quan hệ hôn nhân, nuôi dưỡng, người có cùng dòng máu về trực hệ và người có họ trong phạm vi ba đời);
  • Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;
  • Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;
  • Hội liên hiệp phụ nữ.

Do đó chỉ những cơ quan, tổ chức, cá nhân trên mới có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con theo quy định.

III. Thẩm quyền giải quyết việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn

– Việc thay đổi người nuôi con sau ly hôn có thể được Tòa án giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự thông qua một trong các thủ tục sau:

  • Yêu cầu công nhận thỏa thuận của cha, mẹ về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn hoặc công nhận việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình.
  • Tranh chấp về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn;

– Trình tự, thủ tục về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn sẽ được thực hiện theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi về thay đổi người trực tiếp nuôi con sau ly hôn. Nếu có vướng mắc, hãy liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0935998552 hoặc email: ilbs.lawyer@gmail.com để được giải đáp.

Quý bạn có thể tham khảo thêm tại:

Trân trọng!

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận