Thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân và 4 điều lưu ý

Vợ chồng có thể thỏa thuận tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân hay không? Văn bản thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân cần tuân theo quy định nào? 

Cơ sở pháp lý:

Contents

I. Chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân

Theo quy định tại Luật hôn nhân và gia đình năm 2014, tại Điều 38 quy định :

 • Trong thời kỳ hôn nhân, vợ chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung, trừ trường hợp quy định tại Điều 42 của Luật này; nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết.
 • Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
 • Trong trường hợp vợ, chồng có yêu cầu thì Tòa án giải quyết việc chia tài sản chung của vợ chồng theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

Do đó, Vợ chồng có thể thỏa thuận phân chia tài sản chung trong thời kì hôn nhân nhằm đảm bảo quyền lợi cho cả hai người.

II. Thời điểm có hiệu lực của thỏa thuận chia tài sản chung vợ chồng trong thời kì hôn nhân

 • Thời điểm có hiệu lực của việc chia tài sản chung của vợ chồng là thời điểm do vợ chồng thỏa thuận và được ghi trong văn bản; nếu trong văn bản không xác định thời điểm có hiệu lực thì thời điểm có hiệu lực được tính từ ngày lập văn bản.
 • Trong trường hợp tài sản được chia mà theo quy định của pháp luật, giao dịch liên quan đến tài sản đó phải tuân theo hình thức nhất định thì việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực từ thời điểm việc thỏa thuận tuân thủ hình thức mà pháp luật quy định.
 • Trong trường hợpTòa án chia tài sản chung của vợ chồng thì việc chia tài sản chung có hiệu lực kể từ ngày bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật.
 • Quyền, nghĩa vụ về tài sản giữa vợ, chồng với người thứ ba phát sinh trước thời điểm việc chia tài sản chung có hiệu lực vẫn có giá trị pháp lý, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.
Văn bản thoả thuận chia tài sản chung vợ chồng Luật ILBS Law
Văn bản thoả thuận chia tài sản chung vợ chồng Luật ILBS Law

III. Hậu quả của việc thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kì hôn nhân

 • Việc chia tài sản chung của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân không làm chấm dứt chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định.
 •  Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu vợ chồng không có thỏa thuận khác thì phần tài sản được chia; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản đó; hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng khác của vợ, chồng là tài sản riêng của vợ, chồng.
 • Từ thời điểm việc chia tài sản chung của vợ chồng có hiệu lực, nếu tài sản có được từ việc khai thác tài sản riêng của vợ, chồng mà không xác định được đó là thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh của vợ, chồng hay là hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng đó thì thuộc sở hữu chung của vợ chồng.

Ngoài ra, vợ chồng có quyền thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc thỏa thuận chia tài sản chung. Thỏa thuận này cũng phải được lập thành văn bản và được công chứng theo quy định. Kể từ ngày thỏa thuận chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung vợ chồng có hiệu lực thì việc xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng được thực hiện theo quy định tại Điều 33 và Điều 43 của Luật hôn nhân và gia đình.

Phần tài sản mà vợ, chồng đã được chia vẫn thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác. Quyền, nghĩa vụ về tài sản phát sinh trước thời điểm chấm dứt hiệu lực của việc chia tài sản chung vẫn có hiệu lực, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

IV. Các trường hợp thỏa thuận chia tài sản chung của vợ chồng vô hiệu

Việc chia tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân bị vô hiệu khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

 • Ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích của gia đình; quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình;
 • Nhằm trốn tránh thực hiện các nghĩa vụ sau đây:

–  Nghĩa vụ nuôi dưỡng, cấp dưỡng;

–  Nghĩa vụ bồi thường thiệt hại;

–  Nghĩa vụ thanh toán khi bị Tòa án tuyên bố phá sản;

–  Nghĩa vụ trả nợ cho cá nhân, tổ chức;

–  Nghĩa vụ nộp thuế hoặc nghĩa vụ tài chính khác đối với Nhà nước;

–  Nghĩa vụ khác về tài sản theo quy định của Luật này, Bộ luật dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Hy vọng qua bài viết này, các bạn đã nắm được các thông tin về thỏa thuận chia tài sản trong thời kì hôn nhân mà pháp luật quy định. Mọi vướng mắc hãy liên hệ chúng tôi để được giải đáp.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận