Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài mới nhất hiện nay

Xin cấp Giấy chứng nhận Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài là thủ tục mà nhà đầu tư (NĐT) phải thực hiện khi muốn thực hiện hoạt động đầu tư ra nước ngoài (ĐTRNN). Trong bài viết này, chúng tôi sẽ gửi tới bạn đọc Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài. Hãy cùng theo dõi nhé!

Cơ sở pháp lý:

Contents

1. Điều kiện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

Theo Điều 60 Luật đầu tư 2020, Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN được cấp khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

Thứ nhất, hoạt động ĐTRNN phù hợp với nguyên tắc thực hiện hoạt động ĐTRNN.

Theo Điều 51 của Luật Đầu tư 2020, NĐT thực hiện hoạt động ĐTRNN phải tuân thủ quy định của Luật Đầu tư 2020, quy định khác của pháp luật có liên quan, pháp luật của quốc gia, vùng lãnh thổ tiếp nhận đầu tư (sau đây gọi là nước tiếp nhận đầu tư) và điều ước quốc tế có liên quan; tự chịu trách nhiệm về hiệu quả hoạt động đầu tư ở nước ngoài.

Thứ hai, không thuộc ngành, nghề cấm ĐTRNN và đáp ứng điều kiện ĐTRNN đối với ngành, nghề đầu tư ra nước ngoài có điều kiện (quy định tại Điều 53, 54 của Luật Đầu tư).

Thứ ba, nhà đầu tư có cam kết tự thu xếp ngoại tệ hoặc có cam kết thu xếp ngoại tệ để thực hiện hoạt động ĐTRNN cửa tổ chức tín dụng được phép.

Thứ tư, có quyết định Đầu tư ra nước ngoài(quy định tại Điều 59 Luật Đầu tư).

Thứ năm, Có văn bản của cơ quan thuế xác nhận việc thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của NĐT. Thời điểm xác nhận của cơ quan thuế là không quá 03 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự án đầu tư.

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Luật ILBS Law
Văn bản đăng ký đầu tư ra nước ngoài

2. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài

2.1. Đối với các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Đối với các dự án đầu tư thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN cho nhà đầu tư trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư và quyết định ĐTRNN.

Xem thêm bài viết:

Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương ĐTRNN của Quốc hội.

Trình tự, thủ tục chấp thuận chủ trương ĐTRNN của Thủ tướng Chính phủ.

2.2. Đối với dự án đầu tư không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư ra nước ngoài

Nhà đầu tư nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đăng ký ĐTRNN;

– Tài liệu về tư cách pháp lý của NĐT;

– Quyết định ĐTRNN;

– Văn bản cam kết tự cân đối nguồn ngoại tệ hoặc văn bản cam kết thu xếp ngoại tệ cho NĐT của tổ chức tín dụng được phép;

– Đối với dự án ĐTRNN trong các ngành, nghề Ngân hàng; Bảo hiểm; Chứng khoán; Báo chí, phát thanh, truyền hình; Kinh doanh bất động sản nhà đầu tư nộp văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc đáp ứng điều kiện ĐTRNN theo quy định của pháp luật có liên quan (nếu có).

Trường hợp khoản vốn bằng ngoại tệ chuyển ra nước ngoài tương đương 20 tỷ đồng trở lên, Bộ Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến bằng văn bản của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

3. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN; trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN thì phải thông báo cho NĐT bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN. Nếu Quý khách hàng có nhu cầu xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký ĐTRNN, vui lòng liên hệ 0935.998.552 để chúng tôi tư vấn và thực hiện thủ tục.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận