11/11/2022 In Kiến thức

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học mới nhất

Kinh doanh dịch vụ tư vấn du học (TVDH) là một ngành nghề kinh doanh có điều kiện được quy định trong Luật Đầu tư 2020. Vì vậy, để kinh doanh dịch vụ TVDH doanh nghiệp phải xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH.

Contents

Cơ sở pháp lý:

– Nghị định 46/2017/NĐ-CP quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

– Nghị định 135/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 46/2017/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2017 của Chính phủ quy định về điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục.

1. Điều kiện kinh doanh dịch vụ tư vấn du học theo quy định

* Điều kiện về tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH:

Các tổ chức được phép kinh doanh dịch vụ TVDH bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo quy định của Luật doanh nghiệp;

– Các đơn vị sự nghiệp có chức năng kinh doanh dịch vụ TVDH;

– Tổ chức giáo dục nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.

* Điều kiện về nhân sự:

Đội ngũ nhân viên trực tiếp TVDH có trình độ đại học trở lên; có năng lực sử dụng ít nhất một ngoại ngữ từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam và tương đương; có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Hồ sơ cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

– Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH; với những nội dung chủ yếu gồm: Mục tiêu, nội dung hoạt động; khả năng khai thác và phát triển dịch vụ du học ở nước ngoài; kế hoạch và các biện pháp tổ chức thực hiện; phương án giải quyết khi gặp vấn đề rủi ro đối với người được TVDH;

– Bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Danh sách đội ngũ nhân viên trực tiếp tư vấn du học bao gồm các thông tin chủ yếu sau đây: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ, vị trí công việc sẽ đảm nhiệm tại tổ chức dịch vụ tTVDH; bản sao được cấp từ sổ gốc, bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao kèm theo bản chính để đối chiếu văn bằng tốt nghiệp đại học, chứng chỉ ngoại ngữ, chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ TVDH.

3. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH cho tổ chức đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH.

4. Trình tự cấp Giấy chứng nhận kinh doanh dịch vụ tư vấn du học

– Tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH gửi trực tiếp hoặc qua bưu điện 01 bộ hồ sơ đến Sở Giáo dục và Đào tạo nơi kinh doanh dịch vụ TVDH;

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định hồ sơ, thẩm tra tính xác thực của tài liệu trong hồ sơ và cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH; nếu chưa đáp ứng các điều kiện theo quy định thì thông báo bằng văn bản cho tổ chức dịch vụ TVDH và nêu rõ lý do.

Lưu ý: Trong quá trình hoạt động, tổ chức kinh doanh dịch vụ TVDH đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH. Trình tự điều chỉnh, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ TVDH thực hiện như trên.

Trên đây là nội dung bài viết về thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học. Nếu có thắc mắc Qúy khách hãy liên hệ với ILBS Lawyer & Partner qua số điện thoại: 0935.998.552 hoặc gửi đến email: ilbs.lawyer@gmail.com để được giải đáp.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận