(Mới 2023)Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá Mới nhất

Tổ chức, cá nhân kinh doanh bán buôn thuốc lá cần phải có Giấy phép bán buôn thuốc lá theo quy định. Thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được thực hiện theo trình tự như thế nào? Theo dõi bài viết sau đây của chúng tôi để hiểu rõ hơn nhé!

Contents

Cơ sở pháp lý:

Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012;

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ- CP;

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

1. Điều kiện cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá đối với thương nhân

Thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá và Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Để được cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá thương nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

– Có hệ thống bán buôn sản phẩm thuốc lá trên địa bàn tỉnh nơi thương nhân đặt trụ sở chính (tối thiểu phải từ 02 thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá trở lên);

– Có văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

2. Hồ sơ cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá 

Hồ sơ cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

– Bản sao các văn bản giới thiệu của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

– Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn.

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP BÁN BUÔN SẢN PHẨM THUỐC LÁ Luật ILBS Law
Đơn đề nghị cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá?

Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép là Sở Công Thương nơi doanh nghiệp đặt trụ sở có thẩm quyền cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá cho doanh nghiệp có nhu cầu xin cấp phép.

4. Trình tự thủ tục cấp Giấp phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được thực hiện như thế nào?

Theo quy định tại Điều 28 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá,được sửa đổi bổ sung bởi nghị định 106/2017/NĐ-CP, thủ tục xin cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá được thực hiện như sau:

–  Thương nhân lập 02 bộ hồ sơ theo quy định (01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ);

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Sở Công Thương xem xét và cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Sở Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp giấy phép; 01 bản gửi Bộ Công Thương; 01 bản gửi Chi cục Quản lý thị trường; gửi mỗi Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá có tên trong giấy phép (bán sản phẩm cho doanh nghiệp) 01 bản.

Lưu ý: Giấy phép có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh.

Trên đây là nội dung về thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá. Qúy khách hãy liên hệ ILBS Law & Partners để được tư vấn và sử dụng dịch vụ chuyên nghiệp nhất.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận