Thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Chi tiết nhất

Bán lẻ sản phẩm thuốc là cần đáp ứng những điều kiện gì? Xin cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá được thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây của chúng tôi sẽ làm rõ thủ tục cấp Giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá theo quy định pháp luật.

Contents

Cơ sở pháp lý:

Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012.

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ- CP;

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

1. Cần đáp ứng điều kiện gì để được cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá?

Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá từ thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá để bán trực tiếp cho người tiêu dùng. Để được cấp Giấy phép, thương nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Thương nhân được thành lập theo quy định của pháp luật. Theo khoản 1 Điều 6 Luật thương mại 2005 quy định, thương nhân bao gồm tổ chức kinh tế được thành lập hợp pháp, cá nhân hoạt động thương mại một cách độc lập, thường xuyên và có đăng ký kinh doanh. Như vậy thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá có thể là doanh nghiệp, hộ kinh doanh, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã.

– Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

– Có văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

2. Hồ sơ cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bao gồm những gì?

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

– Bản sao các văn bản giới thiệu của các thương nhân phân phối hoặc thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

3. Thẩm quyền cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá thuộc về cơ quan nào?

Phòng Công Thương hoặc Phòng Kinh tế (cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh – sau đây gọi chung là Phòng Công Thương) là cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá.

4. Trình tự thủ tục cấp Giấp phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá được thực hiện ra sao?

Trình tự, thủ tục cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá được thực hiện như sau:

–  Thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định (01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ);

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Công Thương xem xét và cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Phòng Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do.

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Phòng Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

Giấy phép bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi thương nhân được cấp giấy phép; 01 bản gửi Sở Công Thương; 01 bản gửi Chi cục Quản lý thị trường; gửi mỗi tổ chức, cá nhân sản xuất thuốc lá hoặc doanh nghiệp bán buôn sản phẩm thuốc lá khác có tên trong giấy phép (bán sản phẩm cho thương nhân) 01 bản.

– Giấy phép có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh.

Trên đây là nội dung về thủ tục cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá mà chúng tôi tổng hợp. Mọi khó khăn, vướng mắc Quý khách hàng vui lòng liên hệ qua điện thoại: 0935.998.552 hoặc gửi đến email: ilbs.lawyer@gmail.com để được chúng tôi hỗ trợ nhanh và kịp thời nhất!

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận