Thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động Nhanh nhất hiện nay

Doanh nghiệp muốn đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì phải có Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (gọi tắt là Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động). Dưới đây là bài viết về điều kiện, thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động theo quy định.

Contents

Cơ sở pháp lý:

Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020;

Nghị định 112/2021/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

1. Điều kiện để được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Theo Điều 10 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020, doanh nghiệp được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng khi có đủ các điều kiện sau đây:

– Có vốn điều lệ từ 05 tỷ đồng trở lên; có chủ sở hữu, tất cả thành viên, cổ đông là nhà đầu tư trong nước theo quy định của Luật Đầu tư;

– Đã ký quỹ theo quy định tại Điều 24 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020;

– Có người đại diện theo pháp luật là công dân Việt Nam, trình độ từ đại học trở lên và có ít nhất 05 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng hoặc dịch vụ việc làm; không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; không có án tích về một trong các tội xâm phạm an ninh quốc gia, các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người, tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, tội quảng cáo gian dối, tội lừa dối khách hàng, tội tổ chức, môi giới cho người khác xuất cảnh, nhập cảnh hoặc ở lại Việt Nam trái phép, tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép, tội cưỡng ép người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép.

– Có đủ số lượng nhân viên nghiệp vụ (quy định tại Điều 4 Nghị định 112/2021/NĐ-CP);

– Có cơ sở vật chất của doanh nghiệp hoặc được doanh nghiệp thuê ổn định để đáp ứng yêu cầu giáo dục định hướng cho người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (quy định tại Điều 5 Nghị định 112/2021/NĐ-CP);

– Có trang thông tin điện tử (quy định tại Điều 6 Nghị định 112/2021/NĐ-CP).

2. Thẩm quyền cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có thẩm quyền cấp cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động cho doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Nghị định 112/2021/NĐ-CP.

3. Hồ sơ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép được quy định tại khoản 1 Điều 12 Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2020 và Điều 7 Nghị định 112/2021/NĐ-CP, bao gồm:

– Văn bản đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu;

– Giấy tờ chứng minh đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 10 của Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng sau:

+ 01 bản sao Điều lệ của doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp Giấy phép và giấy tờ chứng minh việc góp vốn theo quy định của Luật Doanh nghiệp; 01 bản sao sổ đăng ký cổ đông mới nhất đối với công ty cổ phần;

+ 01 bản chính Giấy xác nhận nộp tiền ký quỹ hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo mẫu;

+ 01 bản sao Phiếu lý lịch tư pháp được cấp không quá 06 tháng trước thời điểm đề nghị cấp Giấy phép; 01 bản sao bằng cấp chuyên môn và 01 bản sao giấy tờ chứng minh kinh nghiệm (quyết định bổ nhiệm hoặc hợp đồng lao động, văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hoặc giấy xác nhận kinh nghiệm của nơi đã làm việc) của người đại diện theo pháp luật;

+ 01 bản chính Danh sách nhân viên nghiệp vụ thực hiện hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo mẫu; 01 bản sao bằng cấp chuyên môn, văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ (nếu có) và 01 bản sao giấy tờ chứng minh kinh nghiệm làm việc (nếu có) của một trong các văn bản sau: hợp đồng lao động, văn bản chấm dứt hợp đồng lao động hoặc quá trình tham gia bảo hiểm xã hội hoặc giấy xác nhận kinh nghiệm của nơi đã làm việc của mỗi nhân viên nghiệp vụ;

– 01 bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất hoặc hợp đồng thuê cơ sở vật chất để tổ chức giáo dục định hướng, kèm theo bảng kê do doanh nghiệp xác nhận về trang thiết bị, sơ đồ mặt bằng phòng học và khu vực nội trú.

4. Trình tự cấp giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động

Việc thực hiện cấp phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động được tuân theo trình tự sau:

– Bước 1: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

– Bước 2: Giải quyết hồ sơ:

+ Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội xem xét và cấp Giấy phép cho doanh nghiệp;

+ Trường hợp không cấp Giấy phép cho doanh nghiệp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trên đây là nội dung về thủ tục cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ xuất khẩu lao động. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ ILBS Law & Partners để được Luật sư của chúng tôi giải đáp.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận