4 Bước thực hiện Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng mới nhất

Hiện nay nhiều doanh nghiệp đang muốn kinh doanh mua, bán vàng miếng nhưng chưa biết điều kiện, trình tự, thủ tục như thế nào? Theo dõi bài viết dưới đây của chúng tôi để hiểu rõ về quy trình, thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng theo quy định pháp luật nhé.

Contents

Cơ sở pháp lý:

Nghị định 24/2012/NĐ-CP quản lý hoạt động kinh doanh vàng;

Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định 24/2012/NĐ-CP;

Thông tư 38/2015/TT- NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT- NHNN;

Thông tư 03/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN.

1. Điều kiện để cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng theo quy định

Theo Điều 11 Nghị định 24/2012/NĐ-CP, điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng bao gồm:

– Doanh nghiệp được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Là doanh nghiệp thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

+ Có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên.

+ Có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh mua, bán vàng từ 2 (hai) năm trở lên.

+ Có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 (năm trăm) triệu đồng/năm trở lên trong 2 (hai) năm liên tiếp gần nhất (có xác nhận của cơ quan thuế).

+ Có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 (ba) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

– Tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước xem xét cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:

+ Có vốn điều lệ từ 3.000 (ba nghìn) tỷ đồng trở lên.

+ Có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng.

+ Có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 (năm) tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên.

Xem thêm: 2 Bước thực hiện thủ tục mở cửa hàng kinh doanh vàng Đơn giản nhất

Thủ tục mở cửa hàng kinh doanh vàng Luật ILBS Law
Thủ tục mở cửa hàng kinh doanh vàng Luật ILBS Law

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Theo khoản 2 Điều 1 Thông tư 03/2017/TT-NHNN, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Kinh doanh mua, bán vàng miếng như sau:

2.1 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với doanh nghiệp bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 2 Thông tư này);

– Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (trụ sở chính, chi nhánh, địa điểm KD);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và văn bản thể hiện địa điểm đăng ký làm địa điểm KD mua, bán vàng miếng theo danh sách tại điểm b khoản này đã được đăng ký kinh doanh hoặc đã được thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;

– Xác nhận của cơ quan thuế về số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng trong 02 (hai) năm liền kề trước đó.

2.2 Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng đối với tổ chức tín dụng bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng (theo mẫu tại Phụ lục 3 Thông tư này);

– Danh sách các địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng (trụ sở chính, chi nhánh, phòng giao dịch);

– Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh và văn bản thể hiện địa điểm đăng ký làm địa điểm KD mua, bán vàng miếng theo danh sách tại điểm b khoản này đã được đăng ký kinh doanh hoặc đã được thông báo tới cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng Luật ILBS Law
Giấy phép kinh doanh mua bán vàng miếng Luật ILBS Law

3. Trình tự thực hiện cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng

Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ đến Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối).

Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thông báo để Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn kiểm tra về giấy tờ pháp lý chứng minh quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng địa điểm kinh doanh và tình hình trang thiết bị cần thiết để triển khai hoạt động mua, bán vàng miếng tại địa điểm đăng ký làm địa điểm kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Bước 3: Trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố báo cáo kết quả kiểm tra cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối).

Bước 4: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam xem xét, quyết định việc cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng.

Trên đây là nội dung về thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng mà chúng tôi đã tổng hợp để gửi tới quý bạn đọc. Nếu có thắc mắc hãy liên hệ ILBS Lawyer & Partner để được giải đáp. Trân trọng!

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận