Thủ tục cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá theo quy định

Cá nhân, tổ chức muốn được phân phối sản phẩn thuốc lá phải có đủ các điều kiện mà pháp luật quy định. Vì vậy để bạn đọc quan tâm hiểu rõ hơn vấn đề này, ILBS Law & Partners sẽ tư vấn về điều kiện, thủ tục xin Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá theo pháp luật hiện hành tại bài viết dưới đây.

Contents

Cơ sở pháp lý:

Luật phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2012.

Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá;

Nghị định số 106/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 67/2013/NĐ- CP;

Nghị định số 08/2018/NĐ-CP Sửa đổi một số Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Công Thương;

Nghị định 17/2020/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công Thương.

1. Điều kiện cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá đối với thương nhân

Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá là thương nhân mua sản phẩm thuốc lá trực tiếp từ Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá để bán cho các thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá và thương nhân bán lẻ sản phẩm thuốc lá. Để được cấp Giấy phép, thương nhân phải đáp ứng các điều kiện sau:

– Là doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật;

– Địa điểm kinh doanh không vi phạm quy định về địa điểm không được bán thuốc lá theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012;

– Có hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá trên địa bàn từ 02 tỉnh trở lên (tại địa bàn mỗi tỉnh, thành phố phải có tối thiểu 01 thương nhân bán buôn sản phẩm thuốc lá);

– Có văn bản giới thiệu mua bán của Nhà cung cấp thuốc lá ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh.

2. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép phân phối;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

– Bản sao văn bản giới thiệu của các Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá, trong đó ghi rõ địa bàn dự kiến kinh doanh;

– Bảng kê danh sách thương nhân, bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế, Giấy phép kinh doanh sản phẩm thuốc lá (nếu đã kinh doanh) của các thương nhân đã hoặc sẽ thuộc hệ thống phân phối sản phẩm thuốc lá.

(Theo quy định tại Khoản 1 Điều 27 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá)

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT SẢN PHẨM THUỐC LÁ Luật ILBS Law
Đơn đề nghị cấp giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá

3. Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá

Theo điểm a Khoản 1 Điều 28 Nghị định số 67/2013/NĐ-CP thì Cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy phép là Bộ Công Thương.

4. Cấp Giấp phép phân phối sản phẩm thuốc lá thực hiện theo trình tự nào?

Trình tự xin cấp giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá được thực hiện như sau:

 Thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá lập 02 bộ hồ sơ theo quy định (01 bộ gửi cơ quan có thẩm quyền cấp phép, thương nhân lưu 01 bộ);

– Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Công Thương xem xét và cấp giấy phân phối sản phẩm thuốc. Trường hợp thương nhân không đáp ứng được điều kiện theo quy định, Bộ Công Thương sẽ có văn bản trả lời từ chối cấp phép và nêu rõ lý do

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ của thương nhân, Bộ Công Thương có văn bản yêu cầu thương nhân bổ sung hồ sơ.

Giấy phép được làm thành nhiều bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép; 01 bản gửi doanh nghiệp được cấp giấy phép; 01 bản gửi Cục Quản lý thị trường; gửi mỗi Sở Công Thương có tên trong giấy phép (địa bàn kinh doanh) và nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính 01 bản; gửi mỗi Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá khác có tên trong giấy phép (bán sản phẩm cho doanh nghiệp) 01 bản.

– Thời hạn Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá là 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, thương nhân phân phối sản phẩm thuốc lá nộp hồ sơ xin cấp lại giấy phép trong trường hợp tiếp tục kinh doanh.

Trên đây là nội dung về thủ tục cấp Giấy phép phân phối sản phẩm thuốc lá. Nếu có thắc mắc liên hệ ILBS Law & Partner để được giải đáp.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận