17/11/2022 In Kiến thức

4 Điều cần biết về Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh từ 5,5 độ trở lên phải có giấy phép. Trình tự, thủ tục xin Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh được thực hiện như sau:

Contents

Căn cứ pháp lý

1. Điều kiện để được sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Theo quy định tại Điều 9 Nghị định Số 105/2017/NĐ-CP, điều kiện sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh bao gồm:

– Là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Bảo đảm các điều kiện về an toàn thực phẩm và ghi nhãn hàng hóa rượu theo quy định.

2. Hồ sơ đề nghị xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhằm mục đích kinh doanh cần có (01 bộ) bao gồm:

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu.

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh.

– Bản sao Bản công bố sản phẩm rượu hoặc bản sao Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy hoặc Giấy xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm (đối với rượu chưa có quy chuẩn kỹ thuật); bản sao Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, trừ trường hợp đối với cơ sở thuộc loại kinh doanh thực phẩm nhỏ lẻ theo quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

– Bản liệt kê tên hàng hóa rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa rượu mà tổ chức, cá nhân sản xuất hoặc dự kiến sản xuất.

3. Thẩm quyền cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện là cơ quan cấp Giấy phép nhằm mục đích kinh doanh.

4. Trình tự cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh

Hiện nay, trình tự xin cấp giấy phép sản xuất rượu nhằm mục đích kinh doanh được thực hiện như sau:

– Thương nhân sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép nhằm mục đích kinh doanh cho Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh;

– Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế và Hạ tầng xem xét và cấp Giấy phép cho thương nhân;

– Trường hợp chưa đủ hồ sơ hợp lệ, trong vòng 03 ngày, làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, cơ quan cấp giấy phép phải có văn bản yêu cầu bổ sung;

– Trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Lập và lưu giữ: Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh được làm thành 04 bản: 02 bản lưu tại cơ quan cấp phép, 01 bản gửi cơ sở được cấp giấy phép, 01 bản gửi Sở Công Thương.

Thời hạn của Giấy phép nhằm mục đích kinh doanh có thời gian là 05 năm.

Qúy khách hàng có thể tham khảo bài viết: Thủ tục xin giấy phép sản xuất rượu công nghiệp hiện nay.

Trên đây là nội dung về thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Nếu có thắc mắc liên hệ ILBS Lawyer & Partner để được giải đáp.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận