Thủ tục chuyển đổi công ty TNHH hai thành viên trở lên thành công ty cổ phần

Trình tự, thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty cổ phần được thực hiện như sau:

Contents

Cơ sở pháp lý

Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

1. Những phương thức tiến hành chuyển đổi loại hình Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty cổ phần

Công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể chuyển đổi thành Công ty cổ phần theo các phương thức chủ yếu sau đây:

– Chuyển đổi thành loại hình thành công ty cổ phần mà không tiến hành huy động thêm bất kỳ tổ chức, cá nhân khác cùng góp vốn, không thực hiện việc bán phần vốn góp cho tổ chức, cá nhân nào khác;

– Thực hiện chuyển đổi thành Công ty cổ phần bằng cách huy động thêm tổ chức, cá nhân khác góp vốn vào công ty;

– Chuyển đổi thành Công ty cổ phần bằng cách công ty bán toàn bộ hoặc một phần phần vốn góp cho một hoặc một số tổ chức, cá nhân khác;

– Kết hợp đồng thời các phương thức nêu trên và các phương thức khác.

2. Hồ sơ thực hiện chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty cổ phần

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp.

– Điều lệ công ty.

– Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.

– Bản sao các giấy tờ pháp lý cần thiết sau đây:

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của tổ chức đối với cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức và văn bản cử người đại diện theo ủy quyền.

Đối với cổ đông là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc chuyển đổi công ty;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng trong trường hợp chuyển nhượng phần vốn góp; Hợp đồng tặng cho trong trường hợp tặng cho phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của người thừa kế trong trường hợp thừa kế theo quy định của pháp luật;

– Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Giấy đề ghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Luật ILBS Law
Giấy đề ghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

3. Nơi nộp hồ sơ Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty cổ phần

Công ty phải thực hiện đăng ký việc chuyển đổi công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển đổi loại hình công ty.

4. Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ được chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, nếu hồ sơ hợp lệ Cơ quan đăng ký kinh doanh thực hiện việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và tiến hành cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần Luật ILBS Law
Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần

Xem thêm: 4 Lưu ý về Thủ tục chuyển đổi công ty Cổ phần thành công ty TNHH hai thành viên trở lên

Lưu ý: Công ty chuyển đổi đương nhiên sẽ phải kế thừa tất cả quyền và lợi ích hợp pháp, đồng thời chịu trách nhiệm về các khoản nợ, bao gồm cả việc nợ thuế, hợp đồng lao động và tất cả những nghĩa vụ khác của công ty được chuyển đổi.

Nếu Quý khách hàng đang cần tìm một đơn vị thực hiện thủ tục chuyển đổi Công ty TNHH hai thành viên trở lên thành Công ty cổ phần hãy liên hệ với ILBS. Chúng tôi sẽ tư vấn và báo giá dịch vụ tốt nhất cho quý khách hàng.

Quý bạn có thể tham khảo thêm:

 

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận