12/11/2022 In Kiến thức

Thủ tục chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Chuyển mục đích sử dụng đất là thủ tục khá phức tạp nên nhiều người dân không thể tự mình thực hiện. Vậy chuyển mục đích sử dụng đất (CMĐSDĐ) phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền được thực hiện như thế nào?

Contents

Cơ sở pháp lý:

– Luật đất đai năm 2013;

– Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật đất đai;

– Thông tư 30/2014/TT-BTNMT quy định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sửa dụng đất, thu hồi đất;

– Thông tư 09/2021/TT-BTNMT sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật đất đai.

1. Chuyển mục đích sử dụng đất là gì?

– Luật đất đai năm 2013 không đưa ra một khái niệm cụ thể về CMĐSDĐ mà chỉ đề cấp đến các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất và một số trường hợp CMĐSDĐ phải được cơ quan có thẩm quyền cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì người sở hữu đất mới được CMĐSDĐ.

– Từ những trường hợp CMĐSDĐ có thể hiểu: CMĐSDĐ là sự thay đổi về mục đích sử dụng đất so với loại đất ban đầu bằng quyết định hành chính trong trường hợp CMĐSDĐ phải xin phép hoặc việc đăng ký biến động đất đai trong trường hợp không phải xin phép cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

2. Các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép

Theo khoản 1 Điều 57 Luật Đất đai năm 2013, những trường hợp CMĐSDĐ phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, gồm:

– Chuyển đất trồng lúa sang đất trồng cây lâu năm, đất trồng rừng, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối;

– Chuyển đất trồng cây hàng năm khác sang đất nuôi trồng thủy sản nước mặn, đất làm muối, đất nuôi trồng thủy sản dưới hình thức ao, hồ, đầm;

– Chuyển đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất sang sử dụng vào mục đích khác trong nhóm đất nông nghiệp;

– Chuyển đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp;

– Chuyển đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc thuê đất;

– Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở;

– Chuyển đất xây dựng công trình sự nghiệp, đất sử dụng vào mục đích công cộng có mục đích kinh doanh, đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp không phải là đất thương mại, dịch vụ sang đất thương mại, dịch vụ; chuyển đất thương mại, dịch vụ, đất xây dựng công trình sự nghiệp sang đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp.

3. Hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định

Theo Điều 6 Thông tư 30/2014/TT-BTNMT, Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đối với trường hợp CMĐSDĐ phải được phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; hồ sơ gồm:

– Đơn xin CMĐSDĐ theo mẫu;

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

4. Nơi nộp hồ sơ

– Văn phòng đăng ký đất đai, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai tiếp nhận hồ sơ đối với tổ chức, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài thực hiện dự án đầu tư, tổ chức nước ngoài, cá nhân nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

– Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện tiếp nhận hồ sơ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở gắn liền với quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư có nhu cầu nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã thì Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả.

5. Trình tự thực hiện CMĐSDĐ

– Người sử dụng đất nộp đơn xin phép CMĐSDĐ kèm theo Giấy chứng nhận đến cơ quan tài nguyên và môi trường.

– Cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm thẩm tra hồ sơ; xác minh thực địa, thẩm định nhu cầu CMĐSDĐ; hướng dẫn người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật; trình Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền quyết định cho phép CMĐSDĐ; chỉ đạo cập nhật, chỉnh lý cơ sở dữ liệu đất đai, hồ sơ địa chính.

– Người sử dụng đất thực hiện nghĩa vụ tài chính theo quy định.

Lưu ý: Trường hợp hộ gia đình, cá nhân xin CMĐSDĐ nông nghiệp để sử dụng vào mục đích thương mại, dịch vụ với diện tích từ 0,5 héc ta trở lên thì Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chấp thuận trước khi Ủy ban nhân dân cấp huyện quyết định cho phép CMĐSDĐ.

Trên đây là nội dung về chuyển mục đích sử dụng đất phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nếu có thắc mắc liện hệ ILBS Lawyer & Partner để được giải đáp.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận