Thủ tục chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư năm 2023

Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư, nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư đó cho Nhà đầu tư khác khi đáp ứng đủ điều kiện. Vậy, thủ tục chuyển nhượng này được thực hiện như thế nào? Cùng Luật ILBS Law tìm hiểu trong bài viết sau.

Cơ sở pháp lý:

Contents

1. Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư

Nhà đầu tư có quyền chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư cho nhà đầu tư khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây:

Thứ nhất, Dự án đầu tư hoặc phần dự án đầu tư chuyển nhượng không bị chấm dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tư;

Thứ hai,  Nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư, một phần dự án đầu tư phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tư;

Thứ ba,  Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;

Thứ tư,  Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh bất động sản trong trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư xây dựng nhà ở, dự án bất động sản;

Thứ năm,  Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan (nếu có);

Thứ sáu,  Khi chuyển nhượng dự án đầu tư, ngoài việc thực hiện theo quy định nêu trên, doanh nghiệp nhà nước có trách nhiệm thực hiện theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp trước khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tư.

2. Các trường hợp chuyển nhượng dự án đầu tư

Đối với việc chuyển nhượng dự án đầu tư, hiện nay được chia thành hai trường hợp. Cụ thể:

– Dự án đầu tư mà nhà đầu tư được chấp thuận theo quy định tại Điều 29 Luật Đầu tư và dự án đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định tại Điều 41 Luật Đầu tư.

– Dự án đầu tư không thuộc trường hợp quy định nêu trên, việc chuyển nhượng dự án đầu tư hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản cho nhà đầu tư tiếp nhận dự án đầu tư sau khi chuyển nhượng thực hiện theo quy định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và quy định khác của pháp luật có liên quan.

3. Hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định

Trong phần này, Luật ILBS Law sẽ trình bày hồ sơ chuyển nhượng dự án đầu tư đối với dự án đầu tư được chấp thuận và dự án đầu tư được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Trong trường hợp này, nhà đầu tư sẽ chuẩn bị hồ sơ điều chỉnh dự án đầu tư, hồ sơ bao gồm:

– Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tư;

– Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tư đến thời điểm chuyển nhượng dự án đầu tư;

– Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư;

– Bản sao tài liệu về tư cách pháp lý của nhà đầu tư chuyển nhượng và nhận chuyển nhượng;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư; Quyết định chấp thuận nhà đầu tư (nếu có);

– Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BCC);

– Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của nhà đầu tư, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư, tài liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tư.

4. Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư

Việc chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tư được thực hiện theo trình tự sau:

Bước 1: Nhà đầu tư chuyển nhượng dự án đầu tư nộp hồ sơ đã chuẩn bị ở Mục 3 nộp tới cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền.

Cơ quan đăng ký đầu tư có thẩm quyền ở đây có thể là:

+ Sở kế hoạch và đầu tư nơi có dự án đầu tư; hoặc

+ Ban quản lý các Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao nếu dự án đầu tư nằm trong Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao.

Bước 2: Cơ quan đăng ký đầu tư gửi hồ sơ cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền có liên quan để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án đầu tư.

Bước 3: Các cơ quan được lấy ý kiến có ý kiến về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nước của cơ quan đó.

Bước 4: Cơ quan đăng ký đầu tư quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc lập báo cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tư để trình Ủy ban nhân dân tỉnh;

Bước 5: Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Bước 6: Cơ quan đăng ký đầu tư điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án đầu tư.

Lưu ý:

+ Đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư và đã đưa vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tư không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư khi chuyển nhượng dự án.

+ Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài nhận chuyển nhượng dự án đầu tư và thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tư đó thì nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án theo các bước nêu trên, sau đó thực hiện thủ tục thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tương ứng với từng loại hình tổ chức kinh tế.

Thủ tục chuyển nhượng dự án đầu tư là một thủ tục khá phức tạp, nếu có vướng mắc trong quá trình thực hiện hoặc cần sử dụng dịch vụ chuyển nhượng dự án đầu tư, Qúy khách hàng có thể liên hệ với chúng tôi qua số điện thoại: 0935.998.552 hoặc Email: ilbs.lawyer@gmail.com để được hỗ trợ tư vấn kịp thời.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận