Thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo dõi bài viết dưới đây để nắm vững trình tự, thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên.

Contents

1. Quy định về chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Theo khoản 1 Điều 52 Luật doanh nghiệp 2020, quy định về chuyển nhượng trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên như sau:

1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 51, khoản 6 và khoản 7 Điều 53 của Luật này, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp của mình cho người khác theo quy định sau đây:

  1. a) Chào bán phần vốn góp đó cho các thành viên còn lại theo tỷ lệ tương ứng với phần vốn góp của họ trong công ty với cùng điều kiện chào bán;
  2. b) Chuyển nhượng với cùng điều kiện chào bán đối với các thành viên còn lại quy định tại điểm a khoản này cho người không phải là thành viên nếu các thành viên còn lại của công ty không mua hoặc không mua hết trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chào bán.

Như vậy, thành viên trong công ty TNHH hai thành viên trở lên có quyền chuyển nhượng phần vốn góp của mình theo tỷ lệ tương ứng cho các thành viên khác trong công ty.

Sau khi chuyển nhượng thì thành viên chuyển nhượng vẫn có quyền và nghĩa vụ đối với công ty tương ứng với phần vốn góp có liên quan cho đến khi thông tin về người mua lại phần vốn góp này được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký thành viên.

Lưu ý: Trường hợp chuyển nhượng hoặc thay đổi phần vốn góp của các thành viên dẫn đến chỉ còn một thành viên công ty thì công ty phải tổ chức quản lý theo loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và thực hiện đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày hoàn thành việc chuyển nhượng.

2. Hồ sơ thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp trong Công ty TNHH hai thành viên trở lên

– Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

Thông báo thay đổi chuyển nhượng phần vốn góp Luật ILBS Law
Thông báo thay đổi chuyển nhượng phần vốn góp Luật ILBS Law

– Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi;

– Hợp đồng chuyển nhượng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc chuyển nhượng;

– Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trường hợp thành viên mới là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với người đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử người đại diện theo ủy quyền trong trường hợp thành viên mới là tổ chức.

Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức phải được hợp pháp hóa lãnh sự;

– Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Nơi nộp hồ sơ

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày có sự thay đổi thành viên góp vốn, công ty phải nhanh chóng thực hiện đăng ký thay đổi thành viên công ty với Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở.

Thời hạn giải quyết hồ sơ là trong 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Nếu bạn đang cần đơn vị thực hiện thủ tục chuyển nhượng phần vốn góp của các thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên hãy liên hệ tới 0935.998.552 để được tư vấn chi tiết.

Xem thêm: Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên

Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên Luật ILBS Law
Thủ tục tăng, giảm vốn điều lệ công ty TNHH hai thành viên trở lên Luật ILBS Law
Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận