Thủ tục đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5.5 độ Mới nhất 2023

Theo quy định của pháp luật, thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ phải đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng UBND cấp huyện. Vậy, trình tự, thủ tục đăng ký được thực hiện như thế nào? Tham khảo bài viết dưới dây của chúng tôi để hiểu rõ hơn nhé!

Cơ sở pháp lý: 

Contents

1. Điều kiện để thương nhân sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ

Theo Điều 31a Nghị định 17/2020/NĐ-CP, điều kiện sản xuất rượu có độ cồn dưới 5,5 độ gồm:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

– Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở sản xuất theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.

2. Điều kiện nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ theo quy định

Theo Điều 31b Nghị định 17/2020/NĐ-CP, điều kiện nhập khẩu rượu có độ cồn dưới 5,5 độ gồm:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

– Rượu chỉ được nhập khẩu vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.

– Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện, nơi thương nhân đặt trụ sở chính trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.

3. Điều kiện để thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ

Theo Điều 31c Nghị định 17/2020/NĐ-CP, điều kiện bán rượu có độ cồn dưới 5,5 độ gồm:

– Doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã hoặc hộ kinh doanh được thành lập theo quy định của pháp luật.

– Tuân thủ các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm.

– Đăng ký với Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh trước khi tiến hành hoạt động kinh doanh theo Mẫu số 14 Mục II tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này. Trường hợp có thay đổi nội dung đã đăng ký phải thực hiện đăng ký bổ sung.

4. Quyền, nghĩa vụ của thương nhân kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ

Khi thực hiện kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ thương nhân có quyền và nghĩa vụ sau:

– Được nhập khẩu, mua, bán rượu có nguồn gốc hợp pháp.

 Đảm bảo thời hạn sử dụng của sản phẩm rượu theo công bố của cơ sở sản xuất.

– Thực hiện trách nhiệm theo quy định Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia và các quy định khác của pháp luật. Không phải thực hiện dán tem rượu theo quy định tại Nghị định số 105/2017/NĐ-CP về kinh doanh rượu.

(Theo quy định tại Điều 31d Nghị định 17/2020/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Công thương)

5. Trình tự, thủ tục thực hiện thủ tục đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ

Việc đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ được thực hiện như sau:

  • Thương nhận chuẩn bị bộ hồ sơ gồm Mẫu giấy đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ và bản sao giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh
  • Nộp bộ hồ sơ đã chuẩn bị tới Phòng Kinh tế hoặc Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi thương nhân đặt cơ sở kinh doanh theo quy định.
Giấy đăng ký Kinh doanh rượu Luật ILBS Law
Giấy đăng ký Kinh doanh rượu Luật ILBS Law

Trên đây là nội dung về thủ tục đăng ký kinh doanh rượu có độ cồn dưới 5,5 độ. Qúy khách hãy liên hệ ILBS Law & Partners để được tư vấn và sử dụng dịch vụ tốt nhất.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận