Thủ tục đăng ký Thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất là thủ tục hành chính về đất đai được thực hiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Dưới đây là nội dung đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất mà ILBS Law & Partners tổng hợp gửi đến bạn đọc.

Contents

Cơ sở pháp lý:

Luật đất đai năm 2013;

Luật nhà ở năm 2014;

Nghị định số 102/2017/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm;

Nghị định số 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;

Nghị định số 01/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.

1. Điều kiện thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Căn cứ theo khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai năm 2013, điều kiện để người sử dụng đất được thực hiện quyền thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất như sau:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai năm 2013:

– Đất không có tranh chấp;

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

2. Hồ sơ cần có để đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

Theo quy định của Luật đất đai, hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất bao gồm các giấy tờ sau:

– Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp theo Mẫu số 01/ĐKTC (01 bản chính);

– Hợp đồng thế chấp hoặc hợp đồng thế chấp có công chứng, chứng thực trong trường hợp pháp luật có quy định (01 bản chính);

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (01 bản chính);

– Đối với trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở, thì ngoài các giấy tờ nêu trên, người yêu cầu đăng ký phải nộp các giấy tờ sau đây:

+ Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực; một trong các loại Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng công trình của dự án trong trường hợp chủ đầu tư thế chấp dự án xây dựng công trình (01 bản sao không có chứng thực);

+ Giấy phép xây dựng theo quy định của pháp luật phải xin phép xây dựng hoặc Quyết định phê duyệt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật phải lập dự án đầu tư (01 bản sao không có chứng thực), trừ trường hợp hợp đồng thế chấp tài sản đó có công chứng, chứng thực; một trong các loại Bản vẽ thiết kế thể hiện được mặt bằng của tài sản gắn liền với đất đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai là công trình xây dựng khác (01 bản sao không có chứng thực);

+ Văn bản thỏa thuận có công chứng, chứng thực giữa người sử dụng đất và chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất về việc tạo lập tài sản gắn liền với đất trong trường hợp thế chấp tài sản gắn liền với đất mà người sử dụng đất không đồng thời là chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất (01 bản chính hoặc 01 bản sao có chứng thực hoặc 01 bản sao không có chứng thực kèm bản chính để đối chiếu);

– Văn bản ủy quyền trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là người được ủy quyền (01 bản chính hoặc 01 bản chụp đồng thời xuất trình bản chính để đối chiếu);

– Hợp đồng tín dụng có điều khoản về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn hoặc Văn bản xác nhận (có chữ  ký và con dấu) của tổ chức tín dụng về việc cá nhân, hộ gia đình vay vốn sử dụng vào một trong các lĩnh vực phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn (01 bản chính) nếu có yêu cầu miễn lệ phí đăng ký thế chấp.

3. Nơi nộp hồ sơ đăng ký thế chấp

– Người yêu cầu đăng ký nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai nơi có đất trực thuộc Sở tài nguyên và môi trường Tỉnh. Đối với địa phương chưa thành lập Văn phòng đăng ký đất đai thì người yêu cầu nộp hồ sơ tại văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng tài nguyên môi trường huyện.

– UBND cấp xã nơi có đất trong trường hợp người yêu cầu đăng ký là hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp hồ sơ trực tiếp Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, UBND cấp xã phải chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất.

4. Trình tự thực hiện đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

 Bước 1: Nộp hồ sơ đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất

Người yêu cầu đăng ký lựa chọn nộp hồ sơ đăng ký thế chấp đến Bộ phận tiếp nhận hồ sơ. Thời gian tiếp nhận hồ sơ, hoàn trả kết quả: Vào giờ hành chính tất cả các ngày làm việc trong tuần (trừ các ngày lễ, tết).

Bước 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ yêu cầu đăng ký sẽ thực hiện các việc sau đây:

+ Kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ đã đăng ký. Trường hợp hồ sơ không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ từ chối nhận hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định;

+ Ghi số thứ tự vào phần tiếp nhận hồ sơ, ký và ghi rõ họ, tên vào phần cán bộ tiếp nhận hồ sơ tại Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp;

+ Vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp;

+ Cấp cho người yêu cầu đăng ký phiếu tiếp nhận hồ sơ, hẹn trả kết quả đăng ký;

Bước 3: Sau khi nhận đủ hồ sơ đăng ký hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra toàn bộ hồ sơ yêu cầu đăng ký.

– Trường hợp có căn cứ từ chối đăng ký giao dịch bảo đảm thì Văn phòng đăng ký đất đai lập văn bản từ chối đăng ký, trong đó nêu rõ lý do từ chối và chuyển hồ sơ đăng ký, văn bản từ chối đăng ký cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ để trả lại hồ sơ đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện đúng quy định của pháp luật.

– Văn phòng đăng ký đất đai ghi nội dung đăng ký thế chấp và thời điểm đăng ký theo đúng thứ tự tiếp nhận hồ sơ vào Sổ địa chính, vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của pháp luật.

Bước 4: Văn phòng đăng ký đất đai lưu và trả hồ sơ đăng ký theo quy định.

Văn phòng đăng ký đất đai trả kết quả cho người yêu cầu đăng ký theo phương thức nhận kết quả trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Sở Tài nguyên và Môi trường; Bộ phận giao dịch một cửa liên thông của UBND các huyện, thị xã, thành phố; nhận tại Ủy ban nhân dân cấp xã trong trường hợp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã hoặc gửi qua đường bưu điện có bảo đảm theo lựa chọn của người yêu cầu đăng ký.

Trên đây là nội dung về thủ tục đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất. Nếu có vướng mắc hãy liên hệ ILBS Law & Partners để được giải đáp.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận