Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên Đơn giản và Chi tiết nhất

Trong quá trình hoạt động, công ty TNHH hai thành viên trở lên có thể thực hiện giảm vốn điều lệ. Vậy, pháp luật hiện nay quy định như thế nào về trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên? Trình tự, thủ tục được thực hiện ra sao? Chúng tôi sẽ gửi đến Qúy khách hàng các thông tin cần thiết quan trọng nhất.

Cơ sở pháp lý:

Contents

1. Các trường hợp giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên

Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong trường hợp sau đây:

– Hoàn trả một phần vốn góp cho thành viên theo tỷ lệ phần vốn góp của họ trong vốn điều lệ của công ty nếu đã hoạt động kinh doanh liên tục từ 02 năm trở lên kể từ ngày đăng ký thành lập doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho thành viên;

– Công ty mua lại phần vốn góp của thành viên theo quy định tại Điều 51 của Luật doanh nghiệp 2020;

– Vốn điều lệ không được các thành viên thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 47 của Luật doanh nghiệp 2020.

Lưu ý: Trường hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn.

2. Trình tự, thủ tục thực hiện giảm vốn điều lệ

2.1 Thời gian thực hiện giảm vốn điều lệ

a. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ do Hoàn trả phần vốn góp cho thành viên công ty và do Công ty mua lại phần vốn góp

Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ đã được thanh toán xong, công ty phải thông báo bằng văn bản về tăng, giảm vốn điều lệ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh.

b. Đối với trường hợp giảm vốn điều lệ do vốn điều lệ không được thanh toán đầy đủ và đúng hạn

Công ty phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, tỷ lệ phần vốn góp của các thành viên bằng số vốn đã góp trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuối cùng phải góp đủ phần vốn góp trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

2.2 Hồ sơ giảm vốn điều lệ

Hồ sơ giảm vốn điều lệ bao gồm:

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký;

b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên về việc thay đổi vốn điều lệ;

c) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tư chấp thuận về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đối với trường hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tư.

Lưu ý: Đối với hồ sơ giảm vốn điều lệ trong trường hợp Hoàn trả lại vốn góp cho thành viên và Công ty mua lại phần vốn góp theo yêu cầu, hồ sơ đăng ký giảm vốn điều lệ phải kèm theo báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ.

2.3 Cơ quan có thẩm quyền xử lý hồ sơ

Phòng đăng ký kinh doanh nơi Doanh nghiệp đặt trụ sở chính là cơ quan có thẩm quyền giải quyết hồ sơ giảm vốn của doanh nghiệp.

2.4 Trình tự thực hiện

Bước 1: Doanh nghiệp hoàn thiện bộ hồ sơ giảm vốn điều lệ theo quy định

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ tại Phòng đăng ký kinh doanh

Bước 3: Theo dõi tình trạng xử lý hồ sơ và nhận kết quả là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới

Bước 4: Hoàn thiện các hồ sơ có liên quan sau khi giảm vốn điều lệ

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Luật ILBS Law
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ Luật ILBS Law

3. Dịch vụ giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên tại ILBS

Thủ tục giảm vốn điều lệ Công ty TNHH hai thành viên trở lên là một thủ tục khó khăn và phức tạp, vì vậy nếu bạn đang cần đơn vị uy tín để thực hiện thủ tục này hãy liên hệ với chúng tôi.

Qúy khách hàng chỉ cần cung cấp các thông tin cần thiết và ký hồ sơ do ILBS soạn thảo. Chúng tôi sẽ nhận ủy quyền để thực hiện thủ tục này cho Qúy khách nhanh chóng, thuận tiện và hiệu qủa.

Cách thức liên hệ với chúng tôi:

Hotline: 0935.998.552

Email: ilbs.lawyer@gmail.com

ILBS rất mong nhận được sự hợp tác từ Quý khách hàng!

Chia sẻ trên mạng xã hội

Bình luận