3 Bước thực hiện thủ tục Hợp nhất công ty Nhanh nhất hiện nay

Hợp nhất công ty là việc hai hoặc một số công ty (sau đây gọi là công ty bị hợp nhất – CTBHN) có thể hợp thành một công ty mới (sau đây gọi là công ty hợp nhất – CTHN), đồng thời chấm dứt tồn tại của các CTBHN. Thủ tục thực hiện việc hợp nhất hai công ty được thực hiện như sau:

Contents

Cơ sở pháp lý:

Luật doanh nghiệp 2020;

Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.

Trình tự hợp nhất công ty:

Bước 1: CTBHN chuẩn bị hợp đồng hợp nhất, dự thảo Điều lệ CTHN. Hợp đồng hợp nhất phải gồm các nội dung chủ yếu sau:

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của CTBHN;

– Tên, địa chỉ trụ sở chính của CTHN;

– Thủ tục và điều kiện hợp nhất;

– Phương án sử dụng lao động;

– Thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của CTBHN thành phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của CTHN; thời hạn thực hiện hợp nhất.

Bước 2: Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của CTBHN thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ CTHN, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc CTHN và tiến hành đăng ký doanh nghiệp đối với CTHN.

Hợp đồng hợp nhất phải được gửi đến các chủ nợ và thông báo cho người lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

Hồ sơ đăng ký HNCT bao gồm:

– Hồ sơ đăng ký kinh doanh theo loại hình của các CTHN theo hướng dẫn tại thủ tục thành lập công ty;

– Hợp đồng hợp nhất;

– Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng HNCT của các CTBHN và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng hợp nhất để thành lập công ty mới.

Bước 3: Nộp hồ sơ hợp nhất doanh nghiệp và nhận Giấy chứng nhận doanh nghiệp.

– Doanh nghiệp nộp 01 bộ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp CTHN tại Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư nơi doanh nghiệp hợp nhất đặt trụ sở.

– Phòng đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho CTHN và cập nhật tình trạng pháp lý của CTBHN trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Lưu ý: CTBHN phải bảo đảm tuân thủ quy định của Luật Cạnh tranh về HNCT.

Xem thêm: 3 Bước thực hiện thủ tục sáp nhập doanh nghiệp Nhanh nhất hiện nay

Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp Luật ILBS Law
Thủ tục sáp nhập doanh nghiệp Luật ILBS Law

Hậu quả pháp lý sau khi hợp nhất doanh nghiệp:

– Sau khi CTHN đăng ký doanh nghiệp, CTBHN chấm dứt tồn tại.

– CTHN được hưởng quyền và lợi ích hợp pháp, chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chưa thanh toán, hợp đồng lao động và các nghĩa vụ tài sản khác của các CTBHN. CTHN đương nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các CTBHN theo hợp đồng HNCT.

Trên đây là nội dung về thủ tục hợp nhất công ty, nếu có thắc mắc hãy liên hệ số điện thoại: 0935 998 552 để được ILBS Lawyer & Partner giải đáp.

Chia sẻ trên mạng xã hội

Comment (1)

3 Bước sáp nhập doanh nghiệp Nhanh nhất 2023 – Luật ILBS Law & Partners

Th3 3, 2023, 6:58 chiều

[…] 3 Bước thực hiện thủ tục Hợp nhất công ty Nhanh nhất hiện nay […]

Trả lời

Bình luận